pakkasraja.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Aloittavan opiskelijan opas

AMK-tutkinnot monimuoto-opintoina tammikuu 2017

Opintojen järjestäminen ja lisätietojen antajan yhteystiedot


  • Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely Tornio, aloitus 20.1.2017 klo 10:00, Minerva, Kauppakatu 58

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot ovat pääosin virtuaaliopiskelua (ilinc ja moodle) sekä itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja tietoliikenneyhteydet. Virtuaalioppitunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Opintojen aikana järjestetään tarpeen vaatiessa yhteisiä seminaaripäiviä 1 – 2 kertaa lukuvuodessa.

Lisätietoja antaa Sari Mattinen puh. 050 461 2325 , sari.mattinensähköposti.jpg

 

  • Tradenomi (AMK), liiketalous Tornio, aloitus seminaaripäivillä 19. - 20.1.2017 klo 10:00 Minerva, Kauppakatu 58

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot ovat pääosin virtuaaliopiskelua (iLinc) sekä itsenäistä työskentelyä moodlessa ja muilla sovelluksilla.  Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone, mikrofonilla varustettu headset ja tietoliikenneyhteydet. Virtuaalioppitunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Koulutus aloitetaan keväällä seminaaripäivillä Torniossa. Koulutuksessa edellytetään osallistumista seminaaripäiville ja aktiivista osallistumista ilinc-istunnoissa.

Lisätietoja antaa Eija Rajalin 0400 840 057 eija.rajalinsähköposti.jpg

 

  • Tradenomi (AMK) liiketalous Rovaniemi, aloitus 20. – 21.1.2017 klo 10:00, Rantavitikan kampus, Jokiväylä 11

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja tietoliikenneyhteydet. Virtuaalioppitunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen.

Opintojen aikana järjestetään yhteisiä seminaaripäiviä 2 kertaa lukuvuodessa, heti lukukauden alussa 20. – 21.1. ja toiset elo-syyskuussa, ryhmän sopiman aikataulun mukaan.

Lisätietoja antaa Kaisa Lammi puh. 040 142 9036, kaisa.lammisähköposti.jpg

 

  • Sairaanhoitaja (AMK) Kemi, aloitus 11.1. klo 10.00 Meripuistonkatu, Kemi

Opiskelussa hyödynnetään erilaisia verkko-opiskelumahdollisuuksia. Kontaktiopetusta kampuksella on keskimäärin 3-5 päivää kuukaudessa opintojaksosta riippuen. Harjoittelun opintojaksoilla opiskelijan työviikko on 40 tuntia, josta 36 tuntia tehdään harjoitteluyksikössä ja 4 tuntia varataan itsenäiseen opiskeluun.

Ryhmäsi tutoropettaja on Sirpa Orajärvi, sirpa.orajärvi sähköposti.jpgpuh. 050 310 9349
Opinto-ohjaajana toimii Pirjo Sonntag, pirjo.sonntagsähköposti.jpg

Ole ensisijaisesti yhteydessä tutoriin, mikäli sinulla on opintoihisi liittyviä kysymyksiä. Koulutusvastaava Marita Turulin, 050-310 93 63

 

  • Sairaanhoitaja (AMK) Rovaniemi, aloitus 11.1. klo 10.00 Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opiskelussa hyödynnetään erilaisia verkko-opiskelumahdollisuuksia. Kontaktiopetusta kampuksella on keskimäärin 3-5 päivää kuukaudessa opintojaksosta riippuen. Harjoittelun opintojaksoilla opiskelijan työviikko on 40 tuntia, josta 36 tuntia tehdään harjoitteluyksikössä ja 4 tuntia varataan itsenäiseen opiskeluun.

Ryhmäsi tutoropettaja on Outi Tieranta, outi.tierantasähköposti.jpg, puh.  0400 268 635
Opinto-ohjaajana toimii Susanna Kantola susanna.kantolasähköposti.jpg

Ole ensisijaisesti yhteydessä tutoriin, mikäli sinulla on opintoihisi liittyviä kysymyksiä. Koulutusvastaava Heikki Erola,  heikki.erolasähköposti.jpg puh. 0405651143

 

  • Sosionomi (AMK) Kemi aloitus 9. - 11.1.2017 klo 10:00, Kosmos, Tietokatu 1

Opetus järjestetään päivä- ja monimuoto-opetuksena ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa, asuinpaikasta riippumatta.

Oppimisympäristönä käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja reaaliaikaista iLinc-etäopiskelujärjestelmää. Kontaktiopetusta on 3-5 päivänä kuukaudessa, joista 2-3 päivää lähiopetuksena Kemissä ja 1-2 pv iLinc-etäopetuksena. Kontaktiopetuspäivinä tulee olla paikalla.

Opinnot alkavat lähijaksolla (3 päivää) kevätlukukauden 2017 alussa. Opintojen aikataulu keväälle 2017 on nähtävissä alla olevasta liitteestä. Opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) opettajatuutorinsa ohjauksessa

 

Lukuvuosi 2016 - 2017 opetuspäivät:

Monimuoto-opintojen opetuspäivät sosiaaliala 2016 - 2017

Lisätietoja antavat
Koulutusvastaava Heidi Pyyny puh. 050 310 9354, heidi.pyynysähköposti.jpg
Opinto-ohjaaja Sari Kähkönen, puh. 040 510 4139, sari.kahkonensähköposti.jpg