tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Aloittavan opiskelijan opas

AMK-tutkinnot monimuoto-opintoina SYKSY 2016

 

Opintojen järjestäminen ja lisätietojen antajan yhteystiedot

täppä.jpgGeronomi (AMK) Kemi, aloitus 12.9.2016 klo 10:00, Terveysala, Meripuistokatu 26

Opiskelu toteutuu päivä- ja monimuoto-opiskeluna. Etäoppimisympäristöinä käytetään mm. Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja iLinc-etäopiskelujärjestelmää. Lähiopetusta on keskimäärin 3-5 päivää/ kk, josta osa toteutuu etäoppimisympäristöissä (yleensä iLinc) ja osa Kemin kampuksella. Koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Harjoittelu toteutuu työelämän harjoittelupaikoissa, työelämähankkeissa sekä oppilaitoksen oppimisympäristöissä (Hyvinvointipysäkillä, Onni- hyvinvointiautossa ja SKY-oppimis- ja kehittämisympäristössä). Harjoittelun voi tehdä myös kansainvälisessä vaihdossa.

Lisätietoja antavat
Ryhmän tuutori Sari Arolaakso-Ahola, sari.arolaakso-aholasähköposti.jpg
Koulutusvastaava puh. 050 310 9363
täppä.jpgInsinööri (AMK), Konetekniikka Kemi , aloitus 26.8.2016 klo 17:00, Kosmos, Tietokatu 1

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Monimuoto-opiskelussa tutkinto toteutetaan tuotantopainotteisena, jolloin koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää alakohtaista työharjoittelua.

Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Arki-iltaisin opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella verkko-opetuksena Moodlen ja iLincin avulla. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus- ja laboratoriotöillä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa laboratorioissa.

Perjantai-iltaisin ja lauantaisin opetus toteutuu pääsääntöisesti kontaktiopetuksena Kemissä. Seminaarit järjestetään tarvittaessa 2 – 4 kertaa lukuvuoden aikana.

Lisätietoja antaa
Koulutusvastaava Ari Kyyhkynen puh. 0400 978953, ari.kyyhkynensähköposti.jpg

täppä.jpgInsinööri (AMK), Maanmittaustekniikka Rovaniemi , aloitus 1.9.2016 klo 10:15, Rantavitikan kampus, Jokiväylä 11

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Pääosa opiskelusta tapahtuu arki-iltaisin verkko-opintoina iLincissä ja Moodlessa. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Lähiopetusjaksoja Rovaniemellä on kolme kertaa lukukaudessa.

Verkko-opintojen vuoksi opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Syksyn 2016 lähijaksot:

  • 1.-3.9.2016
  • 29.9.-1.10.2016
  • 24.-26.11.2016

Lisätietoja antaa
Yliopettaja Pasi Laurila puh. 040 5365873, pasi.laurilasähköposti.jpg

täppä.jpgInsinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Rovaniemi , aloitus 1.9.2016 klo 10:15, Rantavitikan kampus, Jokiväylä 11

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opinnot työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelu tapahtuu lähinnä arki-iltaisin verkko-opintoina iLinc-etäopetusjärjestelmää ja Moodle-verkko-oppimisympäristöjä käyttäen. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Lähiopetusjaksoja Rovaniemellä on kolme kertaa lukukaudessa.

Verkko-opintojen vuoksi opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Syksyllä 2016 aloittava monimuotoryhmä suuntautuu infratekniikkaan.

Syksyn 2016 lähijaksot:

  • 1.-3.9.2016
  • 27.-29.10.2016
  • 8.-10.12.2016

Lisätietoja antaa
Lehtori Janne Poikajärvi puh. 040 164 8323, janne.poikajarvisähköposti.jpg

täppä.jpgInsinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka Kemi , aloitus 26.8.2016 klo 17:00, Kosmos, Tietokatu 1

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Monimuoto-opiskelussa tutkinto toteutetaan tuotantopainotteisena, jolloin koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää alakohtaista työharjoittelua.

Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Arki-iltaisin opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella verkko-opetuksena Moodlen ja iLincin avulla. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus- ja laboratoriotöillä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa laboratorioissa.

Perjantai-iltaisin ja lauantaisin opetus toteutuu pääsääntöisesti kontaktiopetuksena Kemissä. Seminaarit järjestetään tarvittaessa 2 – 4 kertaa lukuvuoden aikana.

Lisätietoja antaa
Koulutusvastaava Ari Kyyhkynen puh. 0400 978953, ari.kyyhkynensähköposti.jpg

täppä.jpgInsinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka Kemi , aloitus 26.8.2016 klo 17:00, Kosmos, Tietokatu 1

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet.

Arki-iltaisin opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella verkko-opetuksena Moodlen ja iLincin avulla. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus- ja laboratoriotöillä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa laboratorioissa.
 
Perjantai-iltaisin ja lauantaisin opetus toteutuu pääsääntöisesti kontaktiopetuksena Kemissä. Lähijaksoja järjestetään noin 2 – 4 kertaa lukuvuoden aikana.

Lisätietoja antaa
Lehtori Kenneth Karlsson puh. 040 726 6871 , kenneth.karlssonsähköposti.jpg

täppä.jpgInsinööri (AMK), Kaivosmuunto, Kemi, aloitus 26.8.2016 klo 17:00, Kosmos, Tietokatu 1

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet.

Arki-iltaisin opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella verkko-opetuksena Moodlen ja iLincin avulla. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus- ja laboratoriotöillä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa laboratorioissa.

Perjantai-iltaisin ja lauantaisin opetus tapahtuu pääsääntöisesti kontaktiopetuksena Kemissä. Seminaarit järjestetään tarvittaessa 2-4 kertaa lukuvuoden aikana.

Lisätietoja antaa
Lehtori Lauri Saarelainen puh. 040 527 2027, lauri.saarelainensähköposti.jpg

täppä.jpgMetsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi, aloitus 1.9.2016 klo 10:00, Rantavitikan kampus, Jokiväylä 11

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Monimuoto-opiskelussa tutkinto toteutetaan tuotantopainotteisena, jolloin koulutukseen sisältyy 30 opintopistettä ammattitaitoa edistävää alakohtaista työharjoittelua.

Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Arki-iltaisin opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella verkko-opetuksena Moodlen ja iLincin avulla. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan lyhyillä käytännönläheisillä maastoharjoitusjaksoilla lähijaksojen yhteydessä.

Lisätietoja antaa
Koulutusvastaava Jussi Soppela puh. 0400 128 301, jussi.soppelasähköposti.jpg

täppä.jpgRestonomi (AMK) Rovaniemi, aloitus 5.9.2016 klo 10:00, Viirinkankaan kampus, Viirinkankaantie 1

Syksyn opinnot tapahtuvat pitkälti monimuotoisesti iLinc ja Moodle työympäristössä.

Kaikille yhteisissä restonomin ammattiopinnoissa keskitymme alan keskeisiin sisältöihin: alan liiketoimintaosaamiseen, esimiesosaamiseen, käytännön harjoitteluun sekä kielitaitoon. Ennakointi- ja turvallisuusosaaminen ovat vahvoja juonteita opinnoissa. Opintoja voit painottaa tapahtumaosaamiseen, palvelukonseptien johtamiseen tai suuntautumisvaihtoehdoksi voi valita englanninkielisiä Tourism Management and Experience Design –opintoja.

Restonomin monimuoto-opinnoissa opiskelu tapahtuu pitkälti omaehtoisena työskentelynä verkkoympäristöjä hyödyntäen. Opiskeluun sisältyy luentoja erilaisia oppimistehtäviä ja tenttejä. Oppimisympäristönä käytetään verkko-oppimisympäristöä. Opinnot kestävät keskimäärin 3,5 vuotta.

Syksyn ensimmäiset lähipäivät 5.-7.9. käynnistyen 5.9. klo 10.00 Rovaniemellä koko ryhmälle

Lisätietoja antavat
Koulutusvastaava Tarja Tammia puh. 040 721 3994, tarja.tammiasähköposti.jpg
Opinto-ohjaaja Tuija Syväjärvi puh. 040 710 6427, tuija.syvajarvisähköposti.jpg

täppä.jpgSosionomi (AMK) Kemi , aloitus 5. - 7.9.2016 klo 9:00, Kosmos, Tietokatu 1

Opetus järjestetään päivä- ja monimuoto-opetuksena ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa, asuinpaikasta riippumatta.

Oppimisympäristönä käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja reaaliaikaista iLinc-etäopiskelujärjestelmää. Kontaktiopetusta on 3-5 päivänä kuukaudessa, joista 2-3 päivää lähiopetuksena Kemissä ja 1-2 pv iLinc-etäopetuksena, joina tulee olla paikalla.

Opinnot alkavat lähijaksolla (2-3 päivää) syyslukukauden 2016 alussa. Opintojen aikataulu vahvistetaan koko lukuvuodeksi opintojen alkaessa. Opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) opettajatuutorinsa ohjauksessa

 

Lukuvuosi 2016 - 2017 opetuspäivät:

Monimuoto-opintojen opetuspäivät sosiaaliala 2016 - 2017

Lisätietoja antavat
Koulutusvastaava Heidi Pyyny puh. 050 310 9354, heidi.pyynysähköposti.jpg
Opinto-ohjaaja Sari Kähkönen, puh. 040 510 4139, sari.kahkonensähköposti.jpg