kuva
tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Aloittavan opiskelijan opas

AMK-tutkinnot monimuoto-opintoina SYKSY 2018

 

Opintojen järjestäminen ja lisätietojen antajan yhteystiedot

Geronomi

täppä.jpgGeronomi (AMK) Kemi, aloitus x.x.2018 klo x, Terveysala, Meripuistokatu 26

Opiskelu toteutuu monimuoto-opiskeluna. Etäoppimisympäristöinä käytetään mm. Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja iLinc-etäopiskelujärjestelmää. Lähiopetusta on keskimäärin 3-5 päivää/ kk, josta osa toteutuu etäoppimisympäristöissä (yleensä iLinc) ja osa Kemin kampuksella. Koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Harjoittelu toteutuu työelämän harjoittelupaikoissa, työelämähankkeissa sekä oppilaitoksen oppimisympäristöissä (Hyvinvointipysäkillä, Onni- hyvinvointiautossa ja SKY-oppimis- ja kehittämisympäristössä). Harjoittelun voi tehdä myös kansainvälisessä vaihdossa.

Lisätietoja antavat
Ryhmän tuutori Tuula Ahokumpu, tuula.ahokumpusähköposti.jpg
Koulutusvastaava Marita Turulin, puh. 050 310 9363

 

Metsätalousinsinööri

täppä.jpgMetsätalousinsinööri (AMK) Rovaniemi aloitus x.x.2018 klo x, Rantavitikan kampus, Jokiväylä 11

Opiskelu toteutuu monimuoto-opiskeluna.

Monimuoto-opinnoissa opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa sekä asuinpaikasta riippumatta. Opiskelua varten tarvitset tietokoneen ja laajakaistaisen internetyhteyden: opinnoissa hyödynnetään laajasti verkko- ja etäopiskelun nykyaikaisimpia mahdollisuuksia. Opinnot ovat pääosin virtuaaliopiskelua sekä itsenäistä työskentelyä eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opintojen aikana järjestetään yhteisiä lähi/kontaktipäiviä ryhmän sopiman aikataulun mukaan. Opintojen kesto on keskimäärin 4 vuotta mutta vahvalla ammattiosaamisella voit myös nopeuttaa opintojasi

Lisätietoja päivitetään....

Lisätietoja antaa
Koulutusvastaava Jussi Soppela , puh. 040 012 8301, jussi.soppela@lapinamk.fi

Insinööri, konetekniikka

täppä.jpgInsinööri (AMK), Konetekniikka Kemi , aloitus x.x.2018 klo x, Kosmos, Tietokatu 1

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohessa. Opinnot sisältävät verkko- ja kontaktiopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Verkko-opetus tapahtuu pääosin arki-iltaisin ja siihen voi osallistua kotitietokoneella. Kontaktiopetuksessa tehdään käytännönläheisiä harjoitus- ja laboratoriotöitä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa tiloissa.

Monimuoto-opiskelussa tutkinto toteutetaan tuotantopainotteisena, jolloin koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää alakohtaista työharjoittelua.

Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Lisätietoja antaa
Koulutusvastaava Lauri Kantola puh. 050 337 6901 lauri.kantolasähköposti.jpg

Insinööri, maanmittaustekniikka

täppä.jpgInsinööri (AMK), Maanmittaustekniikka Rovaniemi , aloitus x.x.2018 klo x, Rantavitikan kampus, Jokiväylä 11

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Pääosa opiskelusta tapahtuu arki-iltaisin verkko-opintoina iLincissä ja Moodlessa. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Lähiopetusjaksoja Rovaniemellä on kolme kertaa lukukaudessa.

Verkko-opintojen vuoksi opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Syksyn 2017 lähijaksot ilmoitetaan myöhemmin.


Lisätietoja antaa
Yliopettaja Pasi Laurila puh. 040 5365873, pasi.laurilasähköposti.jpg

Insinööri, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

täppä.jpgInsinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Rovaniemi , aloitus x.x.2018 klo x, Rantavitikan kampus, Jokiväylä 11

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opinnot työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelu tapahtuu lähinnä arki-iltaisin verkko-opintoina iLinc-etäopetusjärjestelmää ja Moodle-verkko-oppimisympäristöjä käyttäen. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Lähiopetusjaksoja Rovaniemellä on kolme kertaa lukukaudessa.

Verkko-opintojen vuoksi opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Lisätietoja antaa
Lehtori Kai Ryynänen puh. 040 526 1596, kai.ryynanensähköposti.jpg

Insinööri, sähkö- ja automaatiotekniikka

täppä.jpgInsinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka Kemi , aloitus x.x.2018 klo x:00, Kosmos, Tietokatu 1

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohessa. Opinnot sisältävät verkko- ja kontaktiopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Verkko-opetus tapahtuu pääosin arki-iltaisin ja siihen voi osallistua kotitietokoneella. Kontaktiopetuksessa tehdään käytännönläheisiä harjoitus- ja laboratoriotöitä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa tiloissa.

Monimuoto-opiskelussa tutkinto toteutetaan tuotantopainotteisena, jolloin koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää alakohtaista työharjoittelua.

Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Lisätietoja antaa
Koulutusvastaava Lauri Kantola puh. 050 337 6901 lauri.kantolasähköposti.jpg

Insinööri, tieto- ja viestintätekniikka

täppä.jpgInsinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka Kemi , aloitus x.x.2018 klo x:00, Kosmos, Tietokatu 1

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet.

Arki-iltaisin opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella verkko-opetuksena Moodlen ja iLincin avulla. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus- ja laboratoriotöillä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa laboratorioissa.
 
Perjantai-iltaisin ja lauantaisin opetus toteutuu pääsääntöisesti kontaktiopetuksena Kemissä. Lähijaksoja järjestetään noin 2 – 4 kertaa lukuvuoden aikana.

Lisätietoja antaa
Lehtori Tapani Ruokanen puh. 0400 881513  , tapani.ruokanensähköposti.jpg

Insinööri, kaivosmuunto

täppä.jpgInsinööri (AMK), Kaivosmuunto, Kemi, aloitus 1.9.2017 klo 17:00, Kosmos, Tietokatu 1

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet.

Arki-iltaisin opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella verkko-opetuksena Moodlen ja iLincin avulla. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus- ja laboratoriotöillä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa laboratorioissa.

Perjantai-iltaisin ja lauantaisin opetus tapahtuu pääsääntöisesti kontaktiopetuksena Kemissä. Seminaarit järjestetään tarvittaessa 2-4 kertaa lukuvuoden aikana.

Lisätietoja antaa
Lehtori Lauri Saarelainen puh. 040 527 2027, lauri.saarelainensähköposti.jpg

Tradenomi, liiketalous

Liiketalouden monimuoto-opintojen suuntautuminen on ....

Monimuoto-opinnoissa opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa sekä asuinpaikasta riippumatta. Opiskelua varten tarvitset tietokoneen ja laajakaistaisen internetyhteyden: opinnoissa hyödynnetään laajasti verkko- ja etäopiskelun nykyaikaisimpia mahdollisuuksia. Opinnot ovat pääosin virtuaaliopiskelua sekä itsenäistä työskentelyä eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opintojen aikana järjestetään yhteisiä lähi/kontaktipäiviä 1-3 kertaa lukuvuodessa, ryhmän sopiman aikataulun mukaan. Opintojen kesto on keskimäärin 3,5 vuotta mutta vahvalla ammattiosaamisella voit myös nopeuttaa opintojasi.

Lisätietoja antaa Eija Rajalin puh. 040 084 0057  , eija.rajalinsähköposti.jpg