pakkasraja.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Aloittavan opiskelijan opas

Ammattikorkeakoulujen yhteishaun tilastoja

Vuosien 2013 - 2015 tilastot ovat saatavilla Opintopolku.fi.

Vuosien 2015 - 2016 pisterajat Lapin AMKissa löydät tästä tiedostosta (pdf).

Koulutukset, joissa ensikertalaisten pistemäärä on eri kuin muiden valittujen, on pistemäärät kerrottu erikseen. Muussa tapauksessa taulukossa on vain yksi pistemäärä.

Huomaa, että pisterajat muodostuvat jokaisessa haussa mm. hakijoiden määrän mukaisesti, ja muuttuvat siten vuosittain.

LAPIN AMKIN ALIMMAT PISTERAJAT vuoden 2017 hakujen osalta

AMK-koulutukset  Aloitus-
 paikat
 Kokeeseen
 kutsuttavien alin
 pistemäärä
 Lopullisen
 valinnan alin
 pistemäärä
  Kevään 2017 haku
Syksyn 2017 haku

Kevään 2017 haku

Syksyn 2017 haku Kevään 2017 haku
Syksyn 2017 haku
 Business Information Technology, Tornio  25    kaikki hakukelpoiset    18  
 Nursing, Kemi  20     kaikki hakukelpoiset    49  
Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio, päivätoteutus 40  20  kaikki hakukelpoiset      

 Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio,
 monimuotototeutus
           
Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi,
 päivätoteutus
 60  20  kaikki hakukelpoiset      
Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi,
 monimuotototeutus
   25        
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio,
 monimuotototeutus
   25        
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio, päivätoteutus  25    kaikki hakukelpoiset      
Kuvataiteilija (AMK), Tornio, päivätoteutus 25    kaikki hakukelpoiset      
Insinööri (AMK), Konetekniikka, Kemi, päivätoteutus  30    kaikki hakukelpoiset      
Insinööri (AMK), Konetekniikka, Kemi,
 monimuotototeutus
 30    kaikki hakukelpoiset      
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,
 Kemi, päivätoteutus
 40    kaikki hakukelpoiset      
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,
 Kemi,  monimuotototeutus
 35    kaikki hakukelpoiset      
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, Rovaniemi,
 päivätoteutus
 40    kaikki hakukelpoiset      
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, Rovaniemi,
 monimuotototeutus
 35    kaikki hakukelpoiset      
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka,
 Rovaniemi, päivätoteutus
 55    kaikki hakukelpoiset      
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka,
 Rovaniemi, monimuotototeutus
 25    kaikki hakukelpoiset      
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka,
 Rovaniemi, päivätoteutus
 40    kaikki hakukelpoiset      
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, Kemi, monimuotototeutus  25    kaikki hakukelpoiset      
Sairaanhoitaja (AMK), Kemi, päivätoteutus  30    kaikki hakukelpoiset      
Sairaanhoitaja (AMK), Kemi, monimuotototeutus    45        
Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi, päivätoteutus  40    24.5      
Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi, monimuotototeutus   45        
Terveydenhoitaja (AMK), Kemi, päivätoteutus  20    24      
Terveydenhoitaja (AMK), Rovaniemi, päivätoteutus  18    35.6      
Terveydenhoitaja (AMK), Rovaniemi, monimuotototeutus            
Sosionomi (AMK), Kemi, päivätoteutus  35    6.4      
Sosionomi (AMK), Kemi, monimuotototeutus  35  60  35.3      
Sosionomi (AMK), Rovaniemi, monimuotototeutus            
Geronomi (AMK), Kemi, monimuotototeutus  20    kaikki hakukelpoiset  

 
Fysioterapeutti (AMK), Rovaniemi, päivätoteutus  40    39      
Liikunnanohjaaja (AMK), Rovaniemi, päivätoteutus  40    36.9      
 Restonomi (AMK), Rovaniemi, päivätoteutus  80    kaikki hakukelpoiset      
 Restonomi (AMK), Rovaniemi, monimuotototeutus    60        
 Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi,
 päivätoteutus
 40    kaikki hakukelpoiset      
 Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi, monimuotototeutus            
 Agrologi (AMK), Rovaniemi, päivätoteutus  15    kaikki hakukelpoiset      

 

YAMK koulutukset
KEVÄT 2017 HAKU

Aloitus-
paikat
Kokeeseen
kutsuttavien alin
pistemäärä
 Lopullisen
 valinnan alin
 pistemäärä
 International Business Management, Master, Tradenomi (ylempi AMK), Tornio 20 kaikki hakukelpoiset  65
Alueiden käytön suunnittelu (ylempi AMK), Rovaniemi    
Digiajan palvelujohtaminen (ylempi AMK), Virtuaalinen

5 tradenomi
5 restonomi
5 ins+luova
5 soteli

 kaikki hakukelpoiset

88 tradenomi
73 restonomi
78 ins+luova
72 soteli

Tieto- ja innovaatiojohtaminen, Insinööri (ylempi AMK), Rovaniemi 20  kaikki hakukelpoiset  75
Teollisuuden ekosysteemien johtaminen, Insinööri (ylempi AMK), Kemi 20  kaikki hakukelpoiset  35
Matkailuala, Restonomi (ylempi AMK), Rovaniemi    
Sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöinen kehittäminen (ylempi AMK), Kemi 20  kaikki hakukelpoiset  82
Terveyden edistäminen (ylempi AMK), Kemi 20  kaikki hakukelpoiset  69
Työelämän kehittäminen ja esimiestyö (ylempi AMK), Rovaniemi 20  kaikki hakukelpoiset  68
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, Tradenomi  (ylempi AMK), Rovaniemi 20  kaikki hakukelpoiset  73