kuva
YAMK alasivujen yläbanneri.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot / Teollisuuden verkostojohtaminen

Teollisuuden verkostojohtaminen

Insinööri (YAMK)

Muutokset toimintapuitteissa edellyttävät organisaatioilta ekologisuutta, verkostoitumista ja tiivistä yhteistyötä.


Insinööri ja johtamisen taito

Teollisuuden verkostot muodostavat ekosysteemejä, joissa toimijat tuottavat yhtiölle, asiakkaille ja toisilleen lisäarvoa.

Hyvin toimiva ja johdettu innovaatioympäristö ruokkii ekosysteemin kasvua ja kehitystä.

Teollisuuden verkostojohtamisen koulutuksessa asiantuntijat ja esimiehet kohottavat osaamistaan, joka tähtää organisaation toiminnan ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Kasvata kehittämisasiantuntijuuttasi muuttuvien liiketoimintaverkkojen johtamiseen.

Johtamisessa tarvitaan verkostoitumista ja erilaisten resurssien kehittämistä.

 • Miten osaan arvioida, johtaa ja edistää verkostomaista toimintaa työyhteisössä?
 • Miten osaan tukea ja kehittää verkostomaisen toiminnan edellyttämää osaamista teollisissa ympäristöissä?
 • Miten osaan kehittää kiertotalouden tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia ja niissä tarvittavia resursseja?
 • Miten kykenen edistämään ekologista ajattelua työyhteisössä?
 • Miten osaan ohjata resurssien taloudellista käyttöä ja yrittäjämäistä toimintatapaa osana omaa työtäni?


Pätevyys

Insinööri (ylempi amk) tutkinto antaa pätevyyden toimia vaativissa esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa myös kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkinnon jälkeen voit hakeutua yliopistojen tohtoriohjelmiin.

Tavoitteet

 • Työelämän kehittäminen,
 • Opitun soveltaminen ihmisten että asioiden johtamiseen,
 • Organisaation johtaminen siten, että olemassa oleva osaaminen tukee organisaation kehittymistä erilaisissa tilanteissa,
 • Toiminta monialaisissa yhteisöissä ja oman osaamisen hyödyntäminen alueen ja erilaisten yritysten kehittämisessä,
 • Valmiudet oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen ja
 • Asiantunteva viestintä.


Sisällöt

Teollisuuden verkostojohtamisen koulutus luo osaamista, jolla tuetaan merkittävien teollisten toimijoiden kehitystä ja osaamisen kasvua. Koulutus syventää ja kehittää opiskelijoiden erityisasiantuntemusta ja laajentaa perustutkinnon tuottamaa ja työelämässä karttunutta ammatillista osaamista.

Koulutuksessa painottuu kestävän liiketoiminnan johtaminen sekä resurssien johtaminen.

Niiden lisäksi koulutus antaa valmiuksia työelämän tutkimukselliseen kehittämistoimintaan, jota varten opiskelija laatii henkilökohtaisen kehittämistehtävän.

Koulutus on moniammatillista ja -alaista ja antaa myös valmiuksia ennakoida työelämän muutoksia.

Koulutus (60 op) koostuu seuraavista osista

 • Syventävät opinnot 25 op
 • Vapaavalintaiset opinnot 5 op
 • Opinnäytetyö (kehittämistehtävä) 30 op.

Osa opinnoista on YAMK-koulutusten yhteisiä ja osa koulutuskohtaisia opintoja. Vapaavalintaiset opinnot on koottu tarjottimeksi, josta voit valita opintoja omaa johtamisosaamistasi täydentävästi. Osa valinnaisopinnoista on englanninkielisiä.

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.


Opiskelutapa

Tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen jopa yhdessä vuodessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi. Opetuksessa korostuu verkostomaisuus ja käytännönläheisyys sekä monitieteellisyys.

Lähiopetusta on Kemissä kaksi tai kolme arkipäivää kuukaudessa. Lähipäivien lisäksi opiskelussa käytetään useita erilaisia verkkoympäristöjä (mm. GAFE, Moodle), joissa opiskelua ohjataan aktiivisesti.

Katso koulutuksen lähiopiskelupäivät lukuvuonna 2017 - 2018.

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Soili Mäkimurto-Koivumaa, Kemi
puh. 040 734 0405, soili.makimurto-koivumaasähköposti harmaa.jpg

Veikko Kärnä, Rovaniemi
puh. 040 352 5021, veikko.karnasähköposti harmaa.jpg

 

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 • Tutkinto
  Insinööri (Ylempi AMK)
  Master of Engineering
 • Opiskelutapa
  Monimuoto-opinnot.
  Lähiopetusta 2-3 pv/kk Kemissä
 • Laajuus ja kesto
  60 op, 1,5 - 2 vuotta
 • Aloituspaikat
  Kemi 20
 • Hakuaika
  14. - 28.3.2018
 • Valintakokeet
  21.5.2018 klo 16:30 Kemi
 • Alkamisajankohta
  Syksy 2018
Hae näin

Aiemmin aloitettujen YAMK-opintojen loppuunvienti

Mikäli sinulla on jo aiempia YAMK-opintoja, valitse hakukohde opintopolku.fi palvelussa näiden joukosta:

1. Avoimen väylä. Valitse tämä hakukohde kun olet tehnyt vähintään 10/15 opintopistettä tutkintoon kuuluvia opintoja Avoimessa AMK:ssa.

2. Siirtohaku. Valitse tämä hakukohde kun haluat tehdä loppuun muualla aloittamasi YAMK-tutkinnon Lapin AMKissa tai vaihtaa koulutusohjelmasta toiseen.

3. Tutkinto-opiskeluoikeus aikaisemmilla opinnoilla. Valitse tämä hakukohde kun haluat tulla tekemään loppuun aiemmin kesken jääneet YAMK-opinnot.

Nämä erillishaut ovat avoinna opintopolku.fi:ssä kaksi kertaa vuodessa: toukokuussa ja marraskuussa.

Löydät meidät