kuva
YAMK alasivujen yläbanneri.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot / Teknologiaosaamisen johtaminen

Teknologiaosaamisen johtaminen

Insinööri (ylempi AMK)

Insinööri ja johtamisen taito

Organisaatioiden kehittämisessä tarvitaan osaamista, jolla tuetaan niiden kasvua ja muutosvalmiuksia. Tässä työssä tarvitaan eritysasiantuntijuutta, johon voidaan vastata Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksella.

Kasvata kehittämisasiantuntijuuttasi tulevaisuutta varten. Johtaminen vaatii asiantuntijuutta ja tilannetuntemusta.

 • Miten voin arvioida, kehittää ja johtaa organisaation teknologista tietojohtamista?
 • Miten osaan tehdä teknologiaan liittyviä päätöksiä ja arvioida niiden vaikutuksia eri näkökulmista?
 • Miten voin kehittää työyhteisön tuotekehitystoimintoja?
 • Miten voin arvioida teknologisen osaamisen tarvetta?
 • Miten voin johtaa innovaatioprosesseja ja kehittää innovaatiotoimintaa strategisen johtamisen osana?


Pätevyys

Insinööri (ylempi amk) tutkinto antaa pätevyyden toimia vaativissa esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa myös kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkinnon jälkeen voit hakeutua yliopistojen tohtoriohjelmiin.

Tavoitteet

Teknologiaosaamisen johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto avaa joustavan väylän osaamisen kehittämiseen ja verkostoitumiseen. Tutkinto antaa valmiudet toimia itsenäisesti vaativissa johtamisen tehtävissä erilaisissa organisaatioissa:

 • Työelämän kehittäminen,
 • Opitun soveltaminen ihmisten että asioiden johtamiseen,
 • Organisaation johtaminen siten, että olemassa oleva osaaminen tukee organisaation kehittymistä erilaisissa tilanteissa,
 • Toiminta monialaisissa yhteisöissä ja oman osaamisen hyödyntäminen alueen ja erilaisten yritysten kehittämisessä,
 • Valmiudet oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen ja
 • Asiantunteva viestintä.


Sisällöt

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus antaa osaamista, jota tarvitaan etenkin teknologiayritysten erilaisten osaajien johtamisessa ja tekniikan alan organisaatioiden kehittämisessä.

Näiden taitojen oppimiseksi Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus tarjoaa insinööreille esimiestaitojen kehittämisen lisäksi koulutusta työelämän tutkimukselliseen kehittämistoimintaan, jota varten opiskelija laatii henkilökohtaisen kehittämistehtävän.

Koulutus on moniammatillista ja -alaista ja antaa myös valmiuksia ennakoida työelämän muutoksia.

Koulutus (60 op) koostuu seuraavista osista

 • syventävät opinnot 25 op
 • vapaavalintaiset opinnot 5 op
 • opinnäytetyö (kehittämistehtävä) 30 op.Osa opinnoista on YAMK-koulutusten yhteisiä ja osa koulutuskohtaisia opintoja.

Vapaavalintaiset opinnot on koottu tarjottimeksi, josta voit valita omaa johtamisosaamistasi täydentäväksi. Osa valinnaisopinnoista on englanninkielisiä.

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.


Opiskelutapa

Tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen jopa yhdessä vuodessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi. Opetuksessa korostuu verkostomaisuus ja käytännönläheisyys sekä monitieteellisyys.

Lähiopetusta on kaksi tai kolme arkipäivää kuukaudessa Rovaniemellä. Lähipäivien lisäksi opiskelussa käytetään useita erilaisia verkkoympäristöjä (mm. GAFE, Moodle), joissa opiskelua ohjataan aktiivisesti.

Katso koulutuksen lähiopiskelupäivät lukuvuonna 2017 - 2018

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Soili Mäkimurto-Koivumaa, Kemi
puh. 040 734 0405, soili.makimurto-koivumaasähköposti harmaa.jpg

Veikko Kärnä, Rovaniemi
puh. 040 352 5021, veikko.karnasähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakutoimisto
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 • Tutkinto

  Insinööri (Ylempi AMK)
  Master of Engineering

 • Opiskelutapa
  Monimuoto-opinnot
  Lähiopetusta 2-3 pv/kk Rovaniemellä.
 • Laajuus ja kesto
  60 op, 1,5 - 2 vuotta
 • Aloituspaikat
  Rovaniemi 20
 • Hakuaika
  14. - 28.3.2018
 • Valintakokeet
  28.5.2018 klo 16:30 Rovaniemi
 • Alkamisajankohta
  Syksy 2018
Hae näin
Aiemmin aloitettujen YAMK-opintojen loppuunvienti
Mikäli sinulla on jo aiempia YAMK-opintoja, valitse hakukohde opintopolku.fi palvelussa näiden joukosta:

1. Avoimen väylä. Valitse tämä hakukohde kun olet tehnyt vähintään 10/15 opintopistettä tutkintoon kuuluvia opintoja Avoimessa AMK:ssa.

2. Siirtohaku. Valitse tämä hakukohde kun haluat tehdä loppuun muualla aloittamasi YAMK-tutkinnon Lapin AMKissa tai vaihtaa koulutusohjelmasta toiseen.

3. Tutkinto-opiskeluoikeus aikaisemmilla opinnoilla. Valitse tämä hakukohde kun haluat tulla tekemään loppuun aiemmin kesken jääneet YAMK-opinnot.

Nämä erillishaut ovat avoinna opintopolku.fi:ssä kaksi kertaa vuodessa: toukokuussa ja marraskuussa.
Löydät meidät

Lue valmistuneen tarinaa

Elinvoimainen Suomi -lehdestä (sivu 7):

elinvoimainen suomi.jpg