kuva
YAMK alasivujen yläbanneri.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot / Matkailualan osaamisen johtaminen

Matkailualan osaamisen johtaminen

Restonomi (ylempi AMK)

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto perustuu työelämän tarpeisiin. Koulutuksen lähtökohtana on näkemys matkailusta monialaisena, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoituneena pohjoisena toimintaympäristönä.

 

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, joka tuottaa julkisiin toimiin saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisterin tutkinto.

Matkailualan koulutusohjelmasta valmistuvan tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK). Vastaava englanninkielinen nimike on Master of Hospitality Management. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua yliopistojen tohtoriopintoihin.

 

Tavoitteet

Restonomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut opiskelija osaa mm.

 • koordinoida, kehittää ja johtaa työyhteisöään,
 • koordinoida, kehittää ja johtaa palveluliiketoimintaa matkailukohteessa,
 • analysoida matkailualan toiminta- ja työprosesseja sekä arvioida niiden muutostarvetta ja kestävyyttä verkostomaisessa, alati kansainvälistyvässä toimintaympäristössä,
 • toimia monialaisissa verkostoissa niitä rakentaen ja kehittäen,
 • viestiä vuorovaikutteisesti omaan toimialaansa liittyen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti ja
 • soveltaa matkailualan tutkittua tietoa ja kehittämismenetelmiä uusiin ja muuttuviin tilanteisiin.

Koulutus tarjoaa laaja-alaisen ja syvällisen ymmärryksen matkailualasta ja antaa valmiudet toimia työelämän kehittäjänä matkailu- ja ravitsemisalan vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Sisällöt

Restonomi (ylempi AMK) -tutkintoon johtavat opinnot (90 op) koostuvat seuraavista kokonaisuuksista
 • pakolliset syventävät ammattiopinnot (30 op)
  • Lapin ammattikorkeakoulun kaikille YAMK-tutkinnolle yhteiset opinnot (15 op)
  • restonomi (ylempi AMK) –koulutuksen pakolliset syventävät ammattiopinnot (15 op)
 • vapaasti valittavat opinnot (10 op)
 • opinnäytetyö (30 op)

 

Opinnäytetyö tehdään työelämää uudistavana kehittämistehtävänä oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun organisaation työelämäläheisenä toimeksiantona.

Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelijan on mahdollista tehdä YAMK-opinnäytetyönsä myös monialaisissa opinnäytetyöryhmissä, joissa valmistuvat opinnäytetyöt ovat joko yksilö-, pari- tai pienryhmätyönä tehtyjä kehittämistehtäviä. Katso Opetussuunnitelma 2018 (tulossa pian)


Opiskelutapa

Kontaktiopetusta on 2–3 päivää kuukaudessa. Tämän lisäksi koulutukseen sisältyy etätehtäviä ja verkkotyöskentelyä. Osa opintojaksoista toteutetaan kokonaisuudessaan virtuaalisesti tai intensiiviopintoina. Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi töiden ohessa noin 1,5–2 vuodessa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi.

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Merja Koikkalainen, Rovaniemi
puh. 040 153 1470, merja.koikkalainensähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 • Tutkinto
  Restonomi (YAMK)
  Master of Hospitality Management
 • Opiskelutapa
  Monimuoto-opinnot
  Kontaktiopetusta Rovaniemellä 2–3 päivää kuukaudessa
 • Laajuus ja kesto
  90 op, 1,5 - 2 vuotta
 • Aloituspaikat
  20
 • Hakuaika
  14. - 28.3.2018
 • Valintakokeet
  22.5.2018 klo 8 - 17 Rovaniemi
 • Alkamisajankohta
  Syksy 2018
Hae näin
Aiemmin aloitettujen YAMK-opintojen loppuunvienti

Mikäli sinulla on jo aiempia YAMK-opintoja, valitse hakukohde opintopolku.fi palvelussa näiden joukosta:

1. Avoimen väylä. Valitse tämä hakukohde kun olet tehnyt vähintään 10/15 opintopistettä tutkintoon kuuluvia opintoja Avoimessa AMK:ssa.

2. Siirtohaku. Valitse tämä hakukohde kun haluat tehdä loppuun muualla aloittamasi YAMK-tutkinnon Lapin AMKissa tai vaihtaa koulutusohjelmasta toiseen.

3. Tutkinto-opiskeluoikeus aikaisemmilla opinnoilla. Valitse tämä hakukohde kun haluat tulla tekemään loppuun aiemmin kesken jääneet YAMK-opinnot.

Nämä erillishaut ovat avoinna opintopolku.fi:ssä kaksi kertaa vuodessa: toukokuussa ja marraskuussa.
loydat_meidat