kuva
YAMK alasivujen yläbanneri.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot / Digiajan palvelujohtaminen

Digiajan palvelujohtaminen

Agrologi (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Insinööri (ylempi AMK)
Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)
Restonomi (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Tradenomi (ylempi AMK)

Tulevaisuuden verkostoituneissa työympäristöissä tulee pystyä toimimaan yhteisöllisesti ja monialaisesti ilman maantieteellisiä, kulttuurisia ja demografisia rajoja.

 

Uusi kokonaan virtuaalinen YAMK-koulutus!

Digiajan palvelujohtamisen koulutus on suunniteltu yritysten ja organisaatioiden asiantuntijoiden ja esimiesten osaamisen kohottamiseen ja vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Koulutuksen tarve noussut esille useissa tulevaisuuden haasteita koskevissa tutkimuksissa sekä sidosryhmäkeskusteluissa.

Verkostojen tehokas hyödyntäminen, kevyet ja ketterät päätöksenteon ja hallinnon rakenteet, pienet joustavat tiimit ja nopea ideoiden toteutus korvaavat tulevaisuudessa perinteisen tehokkuusajattelun, valikoivan tiedonjakamisen sekä yksisuuntaisen kommunikoinnin.

Lisääntyvän kompleksisuuden aikana sekä yritysten että yksilöiden tulee hankkia valmiudet ketterään sopeutumiseen ja osaamisen uudistamiseen.

Lapin ammattikorkeakoulun monialainen Digiajan palvelujohtamisen koulutus painottuu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tai muiden vastaavan korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden monialaisen ja verkostoituvan palvelutalouden johtamisvalmiuksien ja työelämän kehittämiseen.

Pätevyys

Koulutuksesta saatava tutkinto antaa pätevyyden toimia vaativissa esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkinto antaa kelpoisuuden yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Tavoitteet

Digiajan palvelujohtamisen koulutuksen tavoitteena on tukea Suomen kehittymistä, osaamisen kasvua ja yritysten kasvuedellytyksiä ja avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Koulutuksen tuottama ylempi ammattikorkeakoulututkinto kehittää opiskelijoiden monialaista osaamista ja asiantuntemusta sekä syventää perustutkintojen tuottamaa osaamista ja monipuolistaa ja uudistaa työelämässä karttunutta ammatillista tietämystä.

Koulutuksen tavoitteena on osaamisen tuottaminen

Hajautettujen työympäristöjen johtamiseen:

 • Opiskelija osaa kehittää, johtaa ja arvioida hajautettuja työympäristöjä kestävästi.
 • Opiskelija osaa kehittää, johtaa ja motivoida hajautetuissa ympäristöissä toimivia ihmisiä ja heterogeenisiä ryhmiä.
 • Opiskelija osaa vertailla ja hyödyntää erilaisia etäjohtamisen toimintamalleja ja -ympäristöjä menestyksekkään palveluliiketoiminnan mahdollistamiseksi.
 • Opiskelija osaa analysoida, suhteuttaa ja implementoida digitaalisuutta yrityksen menestystekijänä toimivasti ja turvallisesti.

 

Monialaisen palvelutalouden kehittämiseen:

 • Opiskelija osaa monialaisesti vertailla palvelutalouden käsitettä sekä hyödyntää oppimaansa omaan toimintaympäristöön.
 • Opiskelija osaa luoda ja kehittää palvelutalouden edellyttämiä monialaisia sosiaalisia ja asiantuntijaverkostoja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
 • Opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja johtaa monialaisia asiakaslähtöisiä uusiopalveluja.
 • Opiskelija osaa tulevaisuusorientoituneesti reflektoida omaa uudistumistarvettaan

 

Sisällöt

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on tekniikan ja liikenteen alalla sekä maa- ja metsätalousalalla 60 opintopistettä ja muilla aloilla 90 opintopistettä.

Digiajan palvelujohtamisen YAMK -tutkintoon johtaviin opintoihin sisältyy
1) syventäviä ammattiopintoja 25 op/55 op
2) vapaasti valittavia opintoja 5 op ja
3) opinnäytetyö 30 op

Opinnoista osa on YAMK-koulutusten yhteisiä ja osa koulutuskohtaisia opintoja. Vapaavalintaiset opinnot on koottu tarjottimeksi, josta voit valita opintoja omaa johtamisosaamistasi täydentäväksi. Osa valinnaisopinnoista on englanninkielisiä.

Opinnäytetyö on luonteeltaan monialainen työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.

Opetussuunnitelmat poikkeavat hieman sen mukaan, mikä tutkinto on tavoitteena. Opetussuunnitelmat julkaistaan aloittain SoleOps-järjestelmässä.

Katso esimerkiksi 60 op:n opetussuunnitelma insinööri YAMK vuodelle 2017 ja 90 op:n opetussuunnitelma sairaanhoitaja YAMK.


Opiskelutapa

Koulutuksen aluksi järjestetään elokuussa 2018 Rovaniemellä kolme orientaatiopäivää, joihin opiskelijoiden odotetaan osallistuvan paikanpäällä. Muuten koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina, joihin sisältyy ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisympäristöissä sekä itsenäistä opiskelua.

Kontaktiopetusta järjestetään verkossa keskimäärin kahtena päivänä kuukaudessa. Ko. opetus voi olla päivä- tai ilta-aikaan. Lukuvuoden tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että voit suorittaa koulutuksen taustatutkintosi laajuudesta riippuen työsi ohessa noin 1,5–2 vuodessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi. Opetuksessa korostuu verkostomaisuus ja käytännönläheisyys sekä monitieteellisyys.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi. Opetuksessa korostuu verkostomaisuus ja käytännönläheisyys sekä monitieteellisyys.

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Marika Kunnari, Rovaniemi
puh. 040 630 8571, marika.kunnarisähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg

 • Tutkinto

  Agrologi (ylempi AMK)
  Geronomi (ylempi AMK)
  Fysioterapeutti (ylempi AMK)
  Insinööri (ylempi AMK)
  Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
  Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)
  Restonomi (ylempi AMK)
  Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
  Sosionomi (ylempi AMK)
  Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
  Tradenomi (ylempi AMK)

 • Opiskelutapa
  Monimuoto-opinnot. Verkko-opinnot.
 • Laajuus ja kesto
  60/90 op, 1,5 - 2 vuotta
 • Aloituspaikat
  20 (5 paikkaa/koulutusala)
 • Hakuaika
  14. - 28.3.2018
 • Valintakokeet
  18.5.2018 klo 17.00 (verkossa)
 • Alkamisajankohta
  Syksy 2018
Hae näin

Aiemmin aloitettujen YAMK-opintojen loppuunvienti

Mikäli sinulla on jo aiempia YAMK-opintoja, valitse hakukohde opintopolku.fi palvelussa näiden joukosta:

1. Avoimen väylä. Valitse tämä hakukohde kun olet tehnyt vähintään 10/15 opintopistettä tutkintoon kuuluvia opintoja Avoimessa AMK:ssa.

2. Siirtohaku. Valitse tämä hakukohde kun haluat tehdä loppuun muualla aloittamasi YAMK-tutkinnon Lapin AMKissa tai vaihtaa koulutusohjelmasta toiseen.

3. Tutkinto-opiskeluoikeus aikaisemmilla opinnoilla. Valitse tämä hakukohde kun haluat tulla tekemään loppuun aiemmin kesken jääneet YAMK-opinnot.

Nämä erillishaut ovat avoinna opintopolku.fi:ssä kaksi kertaa vuodessa: toukokuussa ja marraskuussa.

Löydät meidät