brändikuva_aikuinen_1920x400px.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot / Matkailuala

Matkailuala

Restonomi (ylempi AMK)

 

Tämä koulutus ei käynnisty vuonna 2017. Restonomin tutkinnon suorittaneille hyvä vaihtoehto ylempään korkeakoulututkintoon on uusi, kokonaan virtuaalinen Digiajan palvelujohtamisen ohjelma.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, joka tuottaa julkisiin toimiin saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisterin tutkinto.

Matkailualan koulutusohjelmasta valmistuvan tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK). Vastaava englanninkielinen nimike on Master of Hospitality Management. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua yliopistojen tohtoriopintoihin.

 

Tavoitteet

Restonomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut opiskelija osaa mm.

 • koordinoida, kehittää ja johtaa työyhteisöään,
 • koordinoida, kehittää ja johtaa palveluliiketoimintaa matkailukohteessa,
 • analysoida matkailualan toiminta- ja työprosesseja sekä arvioida niiden muutostarvetta ja kestävyyttä verkostomaisessa, alati kansainvälistyvässä toimintaympäristössä,
 • toimia monialaisissa verkostoissa niitä rakentaen ja kehittäen,
 • viestiä vuorovaikutteisesti omaan toimialaansa liittyen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti ja
 • soveltaa matkailualan tutkittua tietoa ja kehittämismenetelmiä uusiin ja muuttuviin tilanteisiin.

Koulutus tarjoaa laaja-alaisen ja syvällisen ymmärryksen matkailualasta ja antaa valmiudet toimia työelämän kehittäjänä matkailu- ja ravitsemisalan vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

 

Sisällöt

Restonomi (ylempi AMK) -tutkintoon johtavat opinnot (90 op) koostuvat seuraavista kokonaisuuksista
 • pakolliset syventävät ammattiopinnot (30 op)
  • Lapin ammattikorkeakoulun kaikille YAMK-tutkinnolle yhteiset opinnot (15 op)
  • restonomi (ylempi AMK) –koulutuksen pakolliset syventävät ammattiopinnot (15 op)
 • vapaasti valittavat opinnot (10 op)
 • opinnäytetyö (30 op)

 

Opinnäytetyö tehdään työelämää uudistavana kehittämistehtävänä oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun organisaation työelämäläheisenä toimeksiantona.

Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelijan on mahdollista tehdä YAMK-opinnäytetyönsä myös monialaisissa opinnäytetyöryhmissä, joissa valmistuvat opinnäytetyöt ovat joko yksilö-, pari- tai pienryhmätyönä tehtyjä kehittämistehtäviä. Katso Opetussuunnitelma 2016

 

Opiskelutapa

Kontaktiopetusta on 2–3 päivää kuukaudessa. Tämän lisäksi koulutukseen sisältyy etätehtäviä ja verkkotyöskentelyä. Osa opintojaksoista toteutetaan kokonaisuudessaan virtuaalisesti tai intensiiviopintoina. Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi töiden ohessa noin 1,5–2 vuodessa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi.

Syksy 2016, lähi- ja virtuaaliopetuspäivät

25. - 26.8. Orientoivat opinnot Rovaniemi
27.8. Asiantuntijuus ja itsensä johtaminen

15. - 16.9.Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö (Rvn)
17.9. Asiantuntijuus ja itsensä johtaminen

13.10. Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö (Rvn)
14. - 15.10. Työelämän kehittämismenetelmät

10.11. Työelämän kehittämismenetelmät
Loka-marraskuu. Palvelumuotoilu (järjestetään virtuaalisesti kaksi samansisältöistä toteutusta: toinen keväällä)

17.- 18.11. Verkostoituva matkailualue

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Merja Koikkalainen, Rovaniemi
puh. 040 153 1470, merja.koikkalainensähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 • Tutkinto
  Restonomi (YAMK)
  Master of Hospitality Management
 • Opiskelutapa
  Monimuoto-opinnot
  Kontaktiopetusta Rovaniemellä 2–3 päivää kuukaudessa
 • Laajuus ja kesto
  90 op, 1,5 - 2 vuotta
 • Aloituspaikat
  Ei sisäänottoa vuonna 2017
 • Hakuaika
  Seuraava haku vuonna 2018
 • Valintakokeet
 • Alkamisajankohta
loydat_meidat.jpg
Nimi Lisätty
Restonomi ylempi amk alustava aikataulutus 2016-2017.docx (40,7 kB) 23.3.2016 11:47
Esite (pdf)
YAMK esite KANSI Matkailu 2015 WEB_Page_1.jpg