tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Väyläopinnot / Hae näin

Haku väyläopintoihin

Opiskelija hakee väyläopintoihin ottamalla yhteyttä oman oppilaitoksensa opinto-ohjaajaan.

Opinto-ohjaajan kanssa tarkistetaan väyläopintojen soveltuvuus omiin opintoihin, elämäntilanteeseen ja opiskelujen vaiheeseen. Väyläopinnot suoritetaan pääsääntöisesti ammatillisen oppilaitoksen opintojen viimeisenä lukuvuotena.

Lapin AMKin koulutukset, joissa väyläopintoja voi opiskella ja niihin soveltuvan ammatillisen toisen asteen tutkinnon voi tarkistaa sivulta Kuka voi hakea.

Väyläopiskelijoille varataan koulutuksiin tietty määrä paikkoja, jotka voivat vaihdella koulutuksittain. Kaikille halukkaille ei voida taata suoraa väyläopiskelupaikkaa.

Opinto-ohjaajat ilmoittavat väyläopintoihin hakevat opiskelijat Lapin ammattikorkeakoululle, josta otetaan suoraan yhteyttä hyväksyttyyn opiskelijaan tarvittavia opiskelu- ja yhteystietoja varten.

Mikäli hakijoiden määrä ylittää koulutuksen varaaman paikkamäärän, valitaan opiskelijat opinto-ohjaajan listauksen mukaan. Opinto-ohjaajat ilmoittavat väyläopintoihin hakevat opiskelijat ammattikorkeakoululle erillisellä lomakkeella.


Mikäli hakijoita tulee usemmasta oppilaitoksesta samaan koulutukseen enemmän kuin koulutuksen varaama paikkamäärä sallii, valitsee ammattikorkeakoulu hakijat yhteistyössä oppilaitosten opinto-ohjaajien kanssa. Valintaan vaikuttaa tässä tapauksessa mm. opintomenestys, osaamispistemäärä ja opiskelijan motivaatio.

Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin osaamisalan väyläopinnot (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi, geronomi, fysioterapia sekä liikunta ja vapaa-aika) edellyttävät opiskelijan olevan vähintään tasolla hyvä omissa opinnoissaan.

Väyläopintoihin hyväksytyille lähetetään hyväksymiskirje ja tarkempaa infomateriaalia AMK-opinnoista ja opiskelusta hakuajan jälkeen.

• Opinto-ohjaajia pyydetään ilmoittamaan väyläopintoihin lukuvuodelle 2017 - 2018 hakevat 23.5.2017 mennessä.
• Ilmoittautumiset osoitteeseen: tuovi.honkelasähköposti.jpg
• Katso myös sivu Kysy lisää

Haku tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen ja ammatillisen toisen asteen tutkinnon jälkeen

Opiskelija voi hakea Lapin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi opintopolun  erillishaussa suoritettuaan ennalta määrätyt 30 opintopistettä Lapin ammattikorkeakoulun väyläopintoja sekä oman ammatillisen toisen asteen tutkintonsa valmiiksi.

Hakija voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta.

Ammattikorkeakoulu ei kuitenkaan takaa kaikille hakijoille suoraa opiskelupaikkaa koska aloituspaikkojen määrä vaihtelee koulutuksittain. Mahdollinen opiskelijavalinta tapahtuu koulutusalan toimesta. Lue lisää erillisestä opinto-oikeudesta

Väyläopintojen ideana on, että opiskeluaika ammattikorkeakoulussa lyhenee yhdellä vuodella.

Mikäli opiskelija hyväksytään erillishaun kautta Lapin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi, pääsee hän aloittamaan tutkintoon johtavat opintonsa suoraan toiselta lukuvuodelta.

Tämä edellyttää kuitenkin, että suoritettujen väyläopintojen sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta AMK-tutkinnon 1. lukuvuoden opinnot voidaan katsoa suoritetuiksi.

Henkilökohtaisen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä kun opiskelija on hyväksytty erillishaun kautta Lapin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi. Osaamisen tunnustaminen voi tapahtua esimerkiksi erilaisten näyttöjen kautta ja niistä sovitaan erikseen hops-keskusteluissa opintojen alkuvaiheessa.

Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen kiinnitetään kuitenkin huomiota jo väyläopintojen alussa, jotta opinnoissa eteneminen ja mahdollinen myöhempi tutkinto-opiskelijaksi hakeutuminen sujuisi mahdollisimman vaivattomasti.