kuva
tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

Mitä väyläopinnoissa opiskellaan?

Opintotarjonta

Väyläopiskelijat opiskelevat Lapin ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoiden ryhmissä eli yhdessä ensimmäisen vuoden tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Väyläopinnot ovat koulutusten opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Opiskelu tapahtuu koulutuksesta riippuen joko päiväopintoina tai monimuoto-opintoina. Päiväopinnot edellyttävät tiivistä läsnäoloa opetuksessa. Monimuoto-opinnot sisältävät puolestaan sekä lähiopetusjaksoja että etäopiskelua verkko-opiskelumahdollisuuksia hyödyntäen.

Väyläopinnot ovat laajuudeltaan 30 opintopistettä ja ne on määritelty koulutuskohtaisesti. Opintojen laajuus vastaa yhden lukukauden opintoja. Voit tutustua koulutusten laatimaan väyläopintotarjontaan sivun oikella olevista liitetiedostoista. Opintotarjonnan yhteydessä kerrotaan  tarkemmin opintojen toteutusajankohta sekä toteutetaanko koulutus päivä- vai monimuoto-opintoina. Opintotarjonta sisältää myös linkin SoleOPS -järjestelmään, josta löytyvät tarkemmat opintojaksokuvaukset sekä koulutuksen opintosuunnitelma.

  • Haku syksyllä 2017 alkaviin opintoihin tapahtuu keväällä 2017. Hakua varten on koottu liitetiedosto Opintotarjonta lukuvuosi 2017 - 2018.
  • Haku tammikuussa 2018 alkaviin väyläopintoihin tapahtuu syksyllä 2017. Hakua varten on koottu liitetiedosto Opintotarjonta kevätlukukausi 2018.

 

II-asteella opiskeleville (koskee Ammattiopisto Lappian, Lapin koulutuskeskus REDUn ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijoita) väyläopinnot ovat maksuttomia perustuen yhteistyösopimukseen.

II-asteen tutkinnon suorittaneilta peritään väyläopinnoista avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksu (10€/op tai 300€/vuosi).