kuva
tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

Kuka voi hakea väyläopintoihin?

Väyläopintoihin voi hakeutua:

1.  yhteistyösopimuksen mukaisesti Ammattiopisto Lappian, Lapin koulutuskeskus REDUn sekä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijat, jotka opiskelevat soveltuvaa toisen asteen perustutkintoa.

2. II-asteen tutkinnon suorittaneet.

Koulutusten tarjoamat väyläopinnot edellyttävät soveltuvaa toisen asteen perustutkintoa. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi, geronomi, fysioterapia sekä liikunta- ja vapaa-aika) opiskelijan opintomenestyksen edellytetään olevan vähintään tasolla hyvä. Soveltuvat opinnot ja tutkinnot löydät alla olevasta taulukosta.


 

 Opinnot ammatillisella toisella asteella                   Soveltuvat väyläopinnot Lapin amkin koulutuksessa 

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, tutkinnon perusteiden mukaisesti (tarjoilija, vastaanottovirkailija, kokki)

Restonomikoulutus,
restonomi (AMK),
suomenkielinen ja
englanninkielinen koulutus

Matkailun perustutkinto, tutkinnon perusteiden mukaisesti (matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija)

Restonomikoulutus,
restonomi (AMK),
suomenkielinen ja
englanninkielinen koulutus

Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnan ja vapaa-ajan
koulutus,
liikunnanohjaaja (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Geronomikoulutus,
geronomi (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja, kuntoutuksen osaamisala)

Fysioterapiakoulutus,
fysioterapeutti (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Sairaanhoitajakoulutus,
sairaanhoitaja (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Sosionomikoulutus,
sosionomi (AMK)

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto (kuva-artesaani)

Kuvataiteen koulutus,
kuvataiteilija (AMK)

Liiketalouden perustutkinto (merkonomi)

Liiketalouden koulutus,
tradenomi (AMK), suomenkielinen ja englanninkielinen koulutus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tietojenkäsittely,
tradenomi (AMK)

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto (ICT asentaja)

Tieto- ja viestintä-
tekniikka,
insinööri (AMK)

Maanmittausalan perustutkinto

Maanmittaustekniikan
koulutus,
insinööri (AMK)

Kone- ja metallialan perustutkinto (koneistaja, levyseppähitsaaja ja kunnossapitoasentaja)

Konetekniikan koulutus,
insinööri (AMK)

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (sähköasentaja, automaatioasentaja)

Sähkö- ja automaatio-
tekniikan koulutus,
insinööri (AMK)

Rakennusalan perustutkinto (talonrakentaja, maarakentaja, maarakennuskoneen kuljettaja), Talotekniikan perustutkinto, Teknisen suunnittelun perustutkinto, Kaivosalan perustutkinto

Rakennus- ja yhdys-
kuntatekniikan koulutus,
insinööri (AMK)

Luonnonvara- ja ympäristöalan perustutkinto (luonto-ohjaaja, metsuri-metsäpalveluiden tuottaja, metsäkoneenkuljettaja, ympäristönhoitaja)

Metsätalouden koulutus,
metsätalousinsinööri
(AMK)

Luonnonvara- ja ympäristöalan perustutkinto (maaseutuyrittäjä, puutarhuri, poronhoitaja, eläintenhoitaja), Elintarvikealan perustutkinto (lihatuotteiden valmistaja)

Maaseutuelinkeinojen
koulutus,
agrologi (AMK)