tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Väyläopinnot 30 op / Hae näin

Haku väyläopintoihin

Väyläopiskelijoille on varattu tietty määrä paikkoja, jotka voivat vaihdella koulutuksittain.

1. II-asteen tutkinnon suorittanut hakee väyläopintoihin ilmoittautumalla avoimeen ammattikorkeakouluun www.maakuntakorkeakoulu.fi

2. II-asteen opiskelija hakee väyläopintoihin ottamalla yhteyttä oman oppilaitoksensa opinto-ohjaajaan. Opinto-ohjaajan kanssa tarkistetaan väyläopintojen soveltuvuus omiin opintoihin, elämäntilanteeseen ja opiskelujen vaiheeseen. Väyläopinnot suoritetaan pääsääntöisesti ammatillisen oppilaitoksen opintojen viimeisenä lukuvuotena.

Mikäli hakijoiden määrä ylittää koulutuksen varaaman paikkamäärän, valitaan opiskelijat opinto-ohjaajan listauksen mukaan. Opinto-ohjaajat ilmoittavat väyläopintoihin hakevat opiskelijat ammattikorkeakoululle erillisellä lomakkeella. Mikäli hakijoita tulee usemmasta oppilaitoksesta samaan koulutukseen enemmän kuin koulutuksen varaama paikkamäärä sallii, valitsee ammattikorkeakoulu hakijat yhteistyössä oppilaitosten opinto-ohjaajien kanssa. Valintaan vaikuttaa tässä tapauksessa mm. opintomenestys, osaamispistemäärä ja opiskelijan motivaatio.

Väyläopintoihin hyväksytyille lähetetään hyväksymiskirje ja tarkempaa infomateriaalia AMK-opinnoista ja opiskelusta hakuajan jälkeen.

Opinto-ohjaajia pyydetään ilmoittamaan väyläopintoihin lukuvuodelle 2017 - 2018 hakevat 23.5.2017 mennessä. Katso yhteystiedot sivulta Kysy lisää

Haku tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen ja ammatillisen toisen asteen tutkinnon jälkeen

Opiskelija voi hakea Lapin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän -haussa suoritettuaan määritellyt 30 opintopistettä Lapin ammattikorkeakoulun väyläopintoja sekä ammatillisen toisen asteen tutkinnon.

Hakija voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta.

Ammattikorkeakoulu ei kuitenkaan takaa kaikille hakijoille suoraa opiskelupaikkaa koska aloituspaikkojen määrä vaihtelee koulutuksittain. Mahdollinen opiskelijavalinta tapahtuu koulutusalan toimesta.

Väyläopintojen ideana on, että opiskeluaika ammattikorkeakoulussa lyhenee yhdellä vuodella ja opiskelija pääsee aloittamaan tutkintoon johtavat opintonsa suoraan toiselta lukuvuodelta. Loput amk-tutkinnon ensimmäisen lukuvuoden opinnoista käsitellään henkilökohtaisen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta kun opiskelija on hyväksytty tutkinto-opiskelijaksi. Osaamisen tunnustaminen voi tapahtua esimerkiksi erilaisten näyttöjen kautta ja niistä sovitaan erikseen hops-keskusteluissa opintojen alkuvaiheessa.

Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen kiinnitetään kuitenkin huomiota jo väyläopintojen alussa, jotta opinnoissa eteneminen ja mahdollinen myöhempi tutkinto-opiskelijaksi hakeutuminen sujuisi mahdollisimman vaivattomasti.