kuva
tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

Haku väyläopintoihin

Haku väyläopiskelijaksi

Lapin ammattikorkeakoulu avaa seuraavan lukuvuoden väyläopintoja koskevan haun pääsääntöisesti maaliskuussa ja mahdollisen erillisen haun kevätlukukauden opintoihin syyskuussa.Väyläopiskelijoille varatut paikkamäärät vaihtelevat koulutuksittain.

 

1. II-asteen tutkinnon suorittanut hakee väyläopintoihin ilmoittautumalla avoimeen ammattikorkeakouluun www.maakuntakorkeakoulu.fi

 

2. II-asteella opiskeleva hakee väyläopintoihin oman oppilaitoksensa opinto-ohjaajan kautta.  Lapin ammattikorkeakoulu tiedottaa yhteistyöoppilaitosten opinto-ohjaajia väyläopintoja koskevien hakujen avaamisesta sekä hakumenettelystä. Opinto-ohjaaja tiedottaa oppilaitoksessaan väyläopinnoista ja ilmoittaa väyläopintoihin hakevat opiskelijat soveltuvuusjärjestyksessä Lapin ammattikorkeakoululle. On tärkeää, että opiskelija tarkistaa opinto-ohjaajan kanssa väyläopintojen soveltuvuuden omiin opintoihin ja elämäntilanteeseen. Väyläopinnot suoritetaan pääsääntöisesti ammatillisten perustutkinto-opintojen viimeisenä lukuvuotena.

  • Hakijat hyväksytään koulutuksen paikkamäärä huomioiden opinto-ohjaajan laatiman soveltuvuusjärjestyksen pohjalta. Mikäli hakijoita on useammasta oppilaitoksesta, jaetaan paikat tasapuolisesti oppilaitosten kesken.

 

  • Opinto-ohjaajia pyydetään ilmoittamaan väyläopintoihin kevätlukukaudelle 2018 hakevat opiskelijat 8.11.2017 mennessä osoitteeseen vaylaopinnotharmaasähköposti.jpg

 

  • Väyläopintoihin hyväksytyille lähetetään hyväksymiskirje ja tarkempaa infomateriaalia AMK-opinnoista ja opiskelusta hakuajan jälkeen.


Haku tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen ja ammatillisen toisen asteen tutkinnon jälkeen

Opiskelija voi hakea Lapin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi ns. avoimen väylän -haussa suoritettuaan määritellyt 30 opintopistettä Lapin ammattikorkeakoulun väyläopintoja sekä soveltuvan toisen asteen tutkinnon.

Hakija voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta. Aloituspaikkojen määrä vaihtelee koulutuksittain ja mahdollinen opiskelijavalinta tapahtuu koulutusalan toimesta.

Väyläopintojen ideana on, että tutkinto-opiskeluaika ammattikorkeakoulussa lyhenee yhdellä vuodella suoritettujen väyläopintojen sekä ammatillisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella. Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan käsitellä tutkinto-opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Osaamisen tunnustaminen voi tapahtua esimerkiksi erilaisten näyttöjen kautta ja niistä sovitaan erikseen hops-keskusteluissa opintojen alkuvaiheessa. Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen kiinnitetään kuitenkin huomiota jo väyläopintojen alussa, jotta opinnoissa eteneminen ja mahdollinen myöhempi tutkinto-opiskelijaksi hakeutuminen sujuisi mahdollisimman vaivattomasti.