kuva
tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

Väyläopinnot 30 op

Lapin ammattikorkeakoulussa on syksystä 2017 lähtien mahdollista opiskella väyläopintoja. Väyläopinnot on tarkoitettu soveltuvan II-asteen perustutkinnon suorittaneille ja II-asteella soveltuvaa perustutkintoa opiskeleville yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Väyläopintojen laajuus on 30 opintopistettä ja ne ovat Lapin ammattikorkeakoulun koulutuskohtaisesti määriteltyjä ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Väyläopinnot tarjoavat mahdollisuuden

 • tutustua ja valmentautua ammattikorkeakouluopiskeluun,
 • kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä
 • aloittaa tutkintotavoitteinen opiskelu.

 

Väyläopintoihin soveltuvan II-asteen perustutkinnon suorittaneet voivat opiskella väyläopinnot 30 op avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoa avoimesta ammattikorkeakoulusta, ilmoittautumisista ja opintomaksuista löydät täältä.

 

II-asteella soveltuvaa perustutkintoa opiskelevat (Ammattiopisto Lappian, Lapin koulutuskeskus REDUn ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelija) suorittavat väyläopintoja erillisopinto-oikeudella samanaikaisesti toisen asteen opintojensa kanssa. Väyläopinnot ajoittuvat pääsääntöisesti perustutkinto-opintojen viimeiselle lukuvuodelle.  Ilmoittautuminen tapahtuu oman oppilaitoksen opinto-ohjaajalle.

Opintotarjonta

Mitä väyläopinnoissa opiskellaan?

Väyläopiskelijat opiskelevat Lapin ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoiden ryhmissä eli yhdessä ensimmäisen vuoden tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Väyläopinnot ovat koulutusten opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Opiskelu tapahtuu koulutuksesta riippuen joko päiväopintoina tai monimuoto-opintoina. Päiväopinnot edellyttävät tiivistä läsnäoloa opetuksessa. Monimuoto-opinnot sisältävät puolestaan sekä lähiopetusjaksoja että etäopiskelua verkko-opiskelumahdollisuuksia hyödyntäen.

Väyläopinnot ovat laajuudeltaan 30 opintopistettä ja ne on määritelty koulutuskohtaisesti. Opintojen laajuus vastaa yhden lukukauden opintoja. Voit tutustua koulutusten laatimaan väyläopintotarjontaan sivun oikealla olevista liitetiedostoista. Opintotarjonnan yhteydessä kerrotaan  tarkemmin opintojen toteutusajankohta sekä toteutetaanko koulutus päivä- vai monimuoto-opintoina. Opintotarjonta sisältää myös linkin SoleOPS -järjestelmään, josta löytyvät tarkemmat opintojaksokuvaukset sekä koulutuksen opintosuunnitelma.

 • Haku syksyllä 2018 alkaviin väyläopintoihin tapahtuu keväällä 2018.
 • Haku tammikuussa 2019 alkaviin väyläopintoihin tapahtuu syksyllä 2018.
 • Opintotarjonta päivitetään sivuille helmikuun 2018 aikana.

 

II-asteella opiskeleville (koskee Ammattiopisto Lappian, Lapin koulutuskeskus REDUn ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijoita) väyläopinnot ovat maksuttomia perustuen yhteistyösopimukseen.

II-asteen tutkinnon suorittaneilta peritään väyläopinnoista avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksu (10€/op tai 300€/vuosi).

Miksi mukaan väyläopintoihin

Miksi mukaan väyläopintoihin?

Opintojen myötä opiskelijalla on mahdollisuus

 • tutustua ja valmentautua ammattikorkeakouluopiskeluun,
 • kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä
 • aloittaa tutkintotavoitteinen AMK-opiskelu.

 

Ennalta määritettyjen väyläopintojen sekä soveltuvan toiseen asteen perustutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija voi


Väyläopintojen ideana on, että myöhempi tutkinto-opiskeluaika ammattikorkeakoulussa lyhenee yhdellä vuodella suoritettujen väyläopintojen sekä ammatillisessa koulutuksessa  hankitun osaamisen perusteella.

Kysy lisää

Heräsikö väyläopinnoista kysymyksiä?

Opiskeletko II-asteella tutkintoa ja olet kiinnostunut väyläopinnoista? Toimitko II-asteella opinto-ohjaajana ja haluat lisätietoja väyläopinnoista? Ota yhteyttä suunnittelija Tuovi Honkelaan. 

Oletko II-asteen tutkinnon suorittanut? Lisätietoja väyläopinnoista saat avoimen ammattikorkeakoulun henkilökunnalta.

 

Tuovi Honkela
vaylaopinnotLapin AMK sähköposti
puh. 040 353 4276

Avoin ammattikorkeakoulu
Henkilökunnan yhteystiedot

Lapin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11C
96300 Rovaniemi


Hae näin

Haku väyläopiskelijaksi

Lapin ammattikorkeakoulu avaa seuraavan lukuvuoden väyläopintoja koskevan haun pääsääntöisesti maaliskuussa ja mahdollisen erillisen haun kevätlukukauden opintoihin syyskuussa.Väyläopiskelijoille varatut paikkamäärät vaihtelevat koulutuksittain.

 

1. II-asteen tutkinnon suorittanut hakee väyläopintoihin ilmoittautumalla avoimeen ammattikorkeakouluun www.maakuntakorkeakoulu.fi

 

2. II-asteella opiskeleva hakee väyläopintoihin oman oppilaitoksensa opinto-ohjaajan kautta.  Lapin ammattikorkeakoulu tiedottaa yhteistyöoppilaitosten opinto-ohjaajia väyläopintoja koskevien hakujen avaamisesta sekä hakumenettelystä. Opinto-ohjaaja tiedottaa oppilaitoksessaan väyläopinnoista ja ilmoittaa väyläopintoihin hakevat opiskelijat soveltuvuusjärjestyksessä Lapin ammattikorkeakoululle. On tärkeää, että opiskelija tarkistaa opinto-ohjaajan kanssa väyläopintojen soveltuvuuden omiin opintoihin ja elämäntilanteeseen. Väyläopinnot suoritetaan pääsääntöisesti ammatillisten perustutkinto-opintojen viimeisenä lukuvuotena.

 • Hakijat hyväksytään koulutuksen paikkamäärä huomioiden opinto-ohjaajan laatiman soveltuvuusjärjestyksen pohjalta. Mikäli hakijoita on useammasta oppilaitoksesta, jaetaan paikat tasapuolisesti oppilaitosten kesken.

 

 • Opinto-ohjaajia pyydetään ilmoittamaan syksyllä 2018 alkaviin väyläopintoihin hakevat opiskelijat 4.5.2018 mennessä osoitteeseen vaylaopinnotharmaasähköposti.jpg

 

 • Väyläopintoihin hyväksytyille lähetetään hyväksymiskirje ja tarkempaa infomateriaalia AMK-opinnoista ja opiskelusta hakuajan jälkeen.


Haku tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen ja ammatillisen toisen asteen tutkinnon jälkeen

Opiskelija voi hakea Lapin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi ns. avoimen väylän -haussa suoritettuaan määritellyt 30 opintopistettä Lapin ammattikorkeakoulun väyläopintoja sekä soveltuvan toisen asteen tutkinnon.

Hakija voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta. Aloituspaikkojen määrä vaihtelee koulutuksittain ja mahdollinen opiskelijavalinta tapahtuu koulutusalan toimesta.

Väyläopintojen ideana on, että tutkinto-opiskeluaika ammattikorkeakoulussa lyhenee yhdellä vuodella suoritettujen väyläopintojen sekä ammatillisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella. Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan käsitellä tutkinto-opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Osaamisen tunnustaminen voi tapahtua esimerkiksi erilaisten näyttöjen kautta ja niistä sovitaan erikseen hops-keskusteluissa opintojen alkuvaiheessa. Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen kiinnitetään kuitenkin huomiota jo väyläopintojen alussa, jotta opinnoissa eteneminen ja mahdollinen myöhempi tutkinto-opiskelijaksi hakeutuminen sujuisi mahdollisimman vaivattomasti.

Kuka voi hakea väyläopintoihin

Kuka voi hakea väyläopintoihin?

Väyläopintoihin voi hakeutua:

1.  yhteistyösopimuksen mukaisesti Ammattiopisto Lappian, Lapin koulutuskeskus REDUn sekä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijat, jotka opiskelevat soveltuvaa toisen asteen perustutkintoa.

2. II-asteen tutkinnon suorittaneet.

Koulutusten tarjoamat väyläopinnot edellyttävät soveltuvaa toisen asteen perustutkintoa. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi, geronomi, fysioterapia sekä liikunta- ja vapaa-aika) opiskelijan opintomenestyksen edellytetään olevan vähintään tasolla hyvä. Soveltuvat opinnot ja tutkinnot löydät alla olevasta taulukosta.


 

 Opinnot ammatillisella toisella asteella                   Soveltuvat väyläopinnot Lapin amkin koulutuksessa 

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, tutkinnon perusteiden mukaisesti (tarjoilija, vastaanottovirkailija, kokki)

Restonomikoulutus,
restonomi (AMK),
suomenkielinen ja
englanninkielinen koulutus

Matkailun perustutkinto, tutkinnon perusteiden mukaisesti (matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija)

Restonomikoulutus,
restonomi (AMK),
suomenkielinen ja
englanninkielinen koulutus

Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnan ja vapaa-ajan
koulutus,
liikunnanohjaaja (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Geronomikoulutus,
geronomi (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja, kuntoutuksen osaamisala)

Fysioterapiakoulutus,
fysioterapeutti (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Sairaanhoitajakoulutus,
sairaanhoitaja (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Sosionomikoulutus,
sosionomi (AMK)

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto (kuva-artesaani)

Kuvataiteen koulutus,
kuvataiteilija (AMK)

Liiketalouden perustutkinto (merkonomi)

Liiketalouden koulutus,
tradenomi (AMK), suomenkielinen ja englanninkielinen koulutus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tietojenkäsittely,
tradenomi (AMK)

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto (ICT asentaja)

Tieto- ja viestintä-
tekniikka,
insinööri (AMK)

Maanmittausalan perustutkinto

Maanmittaustekniikan
koulutus,
insinööri (AMK)

Kone- ja metallialan perustutkinto (koneistaja, levyseppähitsaaja ja kunnossapitoasentaja)

Konetekniikan koulutus,
insinööri (AMK)

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (sähköasentaja, automaatioasentaja)

Sähkö- ja automaatio-
tekniikan koulutus,
insinööri (AMK)

Rakennusalan perustutkinto (talonrakentaja, maarakentaja, maarakennuskoneen kuljettaja), Talotekniikan perustutkinto, Teknisen suunnittelun perustutkinto, Kaivosalan perustutkinto

Rakennus- ja yhdys-
kuntatekniikan koulutus,
insinööri (AMK)

Luonnonvara- ja ympäristöalan perustutkinto (luonto-ohjaaja, metsuri-metsäpalveluiden tuottaja, metsäkoneenkuljettaja, ympäristönhoitaja)

Metsätalouden koulutus,
metsätalousinsinööri
(AMK)

Luonnonvara- ja ympäristöalan perustutkinto (maaseutuyrittäjä, puutarhuri, poronhoitaja, eläintenhoitaja), Elintarvikealan perustutkinto (lihatuotteiden valmistaja)

Maaseutuelinkeinojen
koulutus,
agrologi (AMK)