kuva
Vastaanotto erikoistumiskoulutus terveysala yläbanneri.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTTOTOIMINTA

erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutus vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunniteltu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon (AMK)
suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille ja vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille.


Valintaperusteet

1) Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai ensihoitaja (AMK) -tutkinto tai 
2) vastaava aiemmin suoritettu opistoasteen tutkinto
3) sosiaali- ja terveysalan työkokemus

Edellä olevien valintakriteerien täyttyessä hakija voi saada hakemuksen yhteydessä toimitettavien liitteiden perusteella pisteitä seuraavasti:

 Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti:

 • Hakijan oma arvio ja perustelut Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta – erikoistumiskoulutuksessa hankitun osaamisen soveltumisesta ja hyödyntämisestä nykyisessä tai tulevassa työtehtävissä? (enintään 5 pistettä)
 • Hakijan oma arvio ja perustelut opiskelun, työelämän ja hakijan muun elämän yhteensovittamisesta ja kyvystä itsenäiseen opiskeluun. (enintään 3 pistettä)
 • Hakijan oma arvio ja kuvaus oppimis- ja tiedonhaku-valmiuksistaan (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (enintään 2 pistettä)
 • Hakijan työkokemus*: alle 1 vuosi = 0 p, 1-2 vuotta = 1 p, yli 2 vuotta = 2 p (enintään 2 pistettä)

*Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Opiskelijavalinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä; ei alarajaa. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Sisältö

- Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa 15 op
- Asiakaslähtöinen ohjaus 8 op
- Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 7 op

 

Toteutus

Opiskelu on monimuotoista ja opetuksessa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä.

 

Lähipäivät Rovaniemellä

ke 12.9. - to 13.9.2018
to 4.10.
to 1.11.
to 13.12.

ke 23. - to 24.1.2019
to 21.2.
to 20. - pe 21.3.
to 25.4.
to 23.5.

 

Lisätietoja koulutuksesta

Yliopettaja Sirkka Saranki-Rantakokko, sirkka.saranki-rantakokkosähköposti.jpg , 040 571 5509

 • Koulutus
  Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus
 • Opiskelutapa
  Monimuoto-opiskelu digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen
 • Laajuus ja kesto
  30 op /
  1-1,5 vuotta
 • Kohderyhmä
  Työelämässä toimivat korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat ja vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneet
 • Aloituspaikat
 • Hinta
  1 000 euroa (alv 0 %)
 • Hakuaika

  19.3.-18.5.2018