tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi / Usein kysytyt kysymykset

Esteettömyys

Lapin ammattikorkeakoulun tavoitteena on taata yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille sekä kehittää ammattikorkeakoulun fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista esteettömyyttä. Lapin ammattikorkeakoulussa esteettömyys on huomioitu mm. hakuprosessissa ja opiskelijavalinnassa, opetusjärjestelyissä ja ohjauksessa, tukipalveluissa, tiloissa ja viestinnässä. Opiskelun esteettömyyttä edistetään tarvittaessa erityisjärjestelyillä.

 

Valintakoejärjestelyt

Mikäli opiskelija tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa, hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus tarvittavista erityisjärjestelyistä. Erityisjärjestelyt voivat koskea esim. henkilökohtaisia apuvälineitä, tilatarpeita, palveluita tai lisäaikaa. Erityisjärjestelyistä päätettäessä otetaan huomioon koulutusohjelmien valintakoemenetelmät.

Valintakoekutsun saatuaan hakijan tulee toimittaa hakemus ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto tai muu asiantuntijan lausunto vamman tai sairauden laadusta. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa hakijalle järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä.

 

Toimitusosoite:

Lapin ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut
Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
tai hakijapalvelutsähköposti.jpg

Ohjaus- ja tukipalvelut


Opintojen ohjauksesta vastaavat ryhmien opettajatuutorit sekä opinto-ohjaajat. Opiskelijoilla on myös käytettävissä opiskelijaterveydenhuollon sekä kuraattorin ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut. Lisäksi opiskelupaikkakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä. Lisätietoa opiskelua tukevista palveluista.

Esteettömyysyhdyshenkilönä toimii hyvinvointipalveluiden suunnittelija Tuovi Honkela. Häneen voi olla yhteydessä esteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä:
puh. 040 353 4276  sähköposti tuovi.honkelasähköposti.jpg


Tilojen ja kulkureittien esteettömyys


Tilojen käyttökelpoisuus ja kulkureitit vaihtelevat eri kampuksittain. Toimipisteiden parkkipaikoilla etuovien läheisyydessä on pysäköintiruudut liikuntaesteisten ajoneuvoille. Kaikkiin korkeakoulun tiloihin ei ole täysin esteetön kulku. Tilojen esteettömyyskartoitukset on tehty. Erityisjärjestelyjä tulee tarvittaessa tehdä ja selvittää tilojen toimivuutta tilanteen mukaan. Lisätietoja esteettömyysyhdyshenkilöltä.

Verkkopalvelut ja tietojärjestelmät


Verkkopalveluiden esteettömyyttä ei ole kartoitettu. Yhteydet ulkoisen ja sisäisen verkon saavutettavuudeksi yleisimmillä ruudunluku- ja puheohjelmilla ovat olemassa. Erityisryhmille olevia sovellutuksia tai välineistöä ei ole. Käyttäjä voi muuttaa verkko-oppimateriaalia oman selaimen asetuksia muuttamalla. Osa verkko-oppimateriaalista on saatavana reaaliaikaisena luentona tai tallenteena.

Kirjastopalvelut


Lapin korkeakoulukirjastolla on yhteinen Juolukka-tietokanta, joka mahdollistaa asiakkaille tiedonhaun kaikkien kirjastoyksiköiden kokoelmista. Aineiston kuljetukset eri kirjastojen välillä ovat opiskelijoille maksuttomia. Lainaus- ja palautustoiminnot on toteutettu niin, että pyörätuolissa istuva voi toimia itsenäisesti. Pääosin kirjaston tilat ovat kynnyksettömiä ja kalusteiden väliset mitoitukset mahdollistavat pyörätuolilla liikkumisen tiloissa. On huomattava, että kampusten kirjastoissa on korkeat hyllyt.

Opiskelun erityisjärjestelyt


Opiskelun erityisjärjestelyt toteutetaan yksilöllisesti kunkin opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Erityisjärjestelyiden taustalla voivat olla esim. fyysinen tai psyykkinen sairaus, vamma, oppimisvaikeus, jännittämisongelmat, elämän hallinnan haasteet tai erilaiset kriisitilanteet. Yksilöllisiä järjestelyjä voidaan tarjota koko opintojen ajalle tai niin kauan kuin tarvetta on. Sisältö ja toteutus pohjautuvat opiskelijan tarpeiden, elämäntilanteen sekä opiskelutilanteen mukaan.

Tukimuodot voivat liittyä esim. opetus- ja ohjaustilanteisiin, oppimisympäristön järjestelyihin tai tenttitilanteisiin. Tukimuodot voivat olla mm. yksilöllisiä opetusjärjestelyjä, erilaisia opetusmateriaaleja tai yhteiskunnan kustantamaa avustavan henkilön palveluja ja apuvälineiden käyttömahdollisuutta.

Tarvittavista erityisjärjestelyistä opiskelijan tulee keskustella opettajatutorin tai opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelun erityisjärjestelyiden ja lisätuen arvioinnissa ja järjestämisessä voidaan ottaa mukaan muitakin asiantuntijoita esim. terveydenhoitaja, kuraattori, korkeakouluopintojen ohjaaja, kunnan sosiaali-, terveys- ja vammaispalvelut, Kela tai TE-toimisto.

Yksilölliset erityisjärjestelyt haetaan erillisellä lomakkeella. Tarvittaessa hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto erityisen tuen tarpeesta. Lukivaikeuteen liittyvissä erityisjärjestelyissä lausunnoksi riittää aiemmin tehty lukilausunto tai ammattikorkeakoulun lukiyhdysopettajan tekemä lukitestaus ja lausunto. Ammattikorkeakoulu järjestää kerran lukuvuodessa lukitestauksen.

Hakemus erityisjärjestelyistä toimitetaan opinto-ohjaajalle, joka tarvittaessa myös auttaa lomakkeen täyttämisessä. Hakemuksen hyväksyy koulutusvastaava. Koulutusvastaava toimittaa erityistuesta myönnetyn päätöksen sekä opiskelijalle että opinto-ohjaajalle. Koulutusvastaava myös kirjoittaa opiskelijalle erityisjärjestelypassin, jota näyttämällä opiskelijalla on mahdollisuus saada tarvitsemansa tuki eri opintojaksoilla. Opinto-ohjaajan tai opettajatuutorin kanssa opiskelija tekee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jossa erityisjärjestelyt huomioidaan.

Esteettömyys-yhdyshenkilö


Hyvinvointipalveluiden suunnittelija
Tuovi Honkela
puh. 040 353 4276           
s.posti tuovi.honkelasähköposti.jpg