tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi / Syksyllä alkavat koulutukset

Liikunnan ja vapaa-ajan esivalintakoe sekä valmistava tehtävä ja työkokemuspisteet


Esivalintakoe

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.

Voit lukea lisää esivalintakokeesta täältä: http://soteli.metropolia.fi/

Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään 3,5 kertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lapin AMKissa lopullinen valinta tehdään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valtakunnallinen liikunnan ja vapaa-ajan esivalintakoe on hakuajan päättymisen jälkeen 27.4.2017.

Valmistava tehtävä, tuodaan valintakokeeseen

 Valintakokeen valmistavana tehtävänä on kirjoittaa annettuun aineistoon pohjautuva essee otsikolla ”AJATUKSIANI OSAAMISEN KEHITTYMISESTÄ”. Valmistavan tehtävän laajuus on tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettuna enintään kahden (2) sivun (A4) mittainen (fontti 12, riviväli 1,5). Tehtävä tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen. Mikäli hakija ei tuo valmistavaa tehtävää valintakoetilaisuuteen, vähennetään valintakoepisteistä viisi (5) pistettä.

Valmistavan tehtävän pohjana ovat alla olevat aineistot:

Kasvatus & Aika 4 (4) 2010, 91-120; Ongelmaperustainen pedagogiikka eilen, tänään ja huomenna
Esa Poikela & Sari Poikela
http://www.thersa.org/events/rsaanimate/animate/rsa-animate-changing-paradigms
Valmistava tehtävä toimii samalla tiedonhakuvaiheena valintakokeen tutoriaaliosioon.

Työkokemus- ja alasuuntautuneisuuspisteet

Alasuuntautuneisuuden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon mm.
•koulutukseen ammatillisesti valmentava koulutus (esim. urheiluopistojen 4–8 kk:n kurssit)
•valtakunnallinen liikunta- ja nuorisojärjestöjen tavoitteellinen koulutus
•koulutukseen soveltuva muu ammatillinen koulutus sekä avoimen ammattikorkeakoulun tai
avoimen yliopiston arvosanaopinnot
•liikunnan lukiodiplomi
•järjestöjen ja yhdistysten luottamustehtävät, projektien vetäminen ja vastaava toiminta
•liikuntasaavutukset sekä harrastusluonteinen ohjaus- ja valmennustoiminta


Työkokemuspisteitä annetaan koulutukseen soveltuvasta liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan sekä opetus- tai kasvatusalan työkokemuksesta. Työkokemus on pitänyt hankkia vähintään 16-vuotiaana hakuajan päättymiseen mennessä (kahden kuukauden työkokemus tuottaa valinnassa yhden pisteen). Osa-aikatyössä (vähintään 20 tuntia viikossa) 150 tunnin mittainen, saman työnantajan palveluksessa tehty työ vastaa yhden kuukauden työkokemusta.

Varusmies- ja siviilipalvelus luetaan työkokemukseksi siten, että hakuajan loppuun mennessä suoritettu palvelus hyväksytään (kolmen kuukauden palvelusjakso tuottaa yhden työkokemuskuukauden).
Hakijan on varauduttava toimittamaan ammattikorkeakoululle valintakokeen yhteydessä kopiot koulutodistuksista sekä työtodistuksista ja muista sellaisista todistuksista, jotka hakija haluaa otettavaksi huomioon alasuuntautuneisuuden arvioinnissa.