Avoinamk_tyttojasateenvarjo_1920x400px.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Avoin ammattikorkeakoulu

Avoin Ammattikorkeakoulu

Kiinnostaako ammattiosaamisesi laajentaminen, polku tai väylä tutkintoon vai haluatko pitää mielesi virkeänä uusien asioiden äärellä?

Avoin ammattikorkeakouluopetus on Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Tarjolla on sekä ammattikorkeakoulu- että ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voivat opiskella kaikki opinnoista kiinnostuneet iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Ylemmän AMK-tutkinnon opintojen suorittamiseen vaaditaan edeltävinä opintoina soveltuva AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat
• tutustua opiskeluun ammattikorkeakoulussa
• valmentautua pääsykokeisiin
• opiskella polku-/väyläopiskelijana tutkintotavoitteisesti
• ylläpitää ja kehittää ammattitaitoasi sekä työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja
• kehittää itseäsi

Opintoja voi suorittaa
• yksittäisinä opintojaksoina tai laajempina kokonaisuuksina
• erillisillä avoimen ammattikorkeakoulun järjestämillä opintojaksoilla iltaisin ja viikonloppuisin
• polkuopintoina tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä päivä- ja monimuoto-opintoina
• väyläopintoina tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä päivä- ja monimuoto-opintoina

Tervetuloa opiskelemaan!

avoin amk- esittelydiat.jpg