kuva
tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Tradenomi, tietojenkäsittely

Opiskelijoiden kokemuksia tietojenkäsittelyn opinnoista

Digitalisaatio muuttaa maailmaaJuuso Heikkilä
Opiskelen ensimmäistä vuotta tietojenkäsittelyä Lapin ammattikorkeakoulussa Tornion toimipisteessä. Valmistuin ammattikoulusta datanomiksi vuonna 2013, jonka jälkeen työskentelin ATK-laitteiden parissa myymällä ja huoltamalla niitä. Muutaman työvuoden jälkeen päätin lähteä jatkamaan opiskeluja ja päädyin valitsemaan tietojenkäsittelyn, koska kyseinen ala on kiehtonut minua oikeastaan koko elämäni ajan.

Olen kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta Pudasjärveltä ja ammattikouluopintoni suoritin Oulussa. Opiskelupaikkana Tornio tuntuikin hyvältä vaihtoehdolta, koska se sijaitsee aika lähellä molempia paikkakuntia. Opiskelupaikkakuntana Tornio on monipuolinen ja koulun kautta tarjotut harrastusmahdollisuudet ovat olleet omasta mielestäni riittävät. Tämän myötä vapaa-ajalle on ollut muutakin tekemistä kuin koulutehtävien tekoa. Tornio ei välttämättä ole niitä suurimpia opiskelijakaupunkeja, joissa olen käynyt, mutta juuri tämän takia ryhmäytyminen on ollut todella helppoa ja olen tutustunut uusiin ihmisiin.

Tähän mennessä suoritetut opinnot ovat olleet valtaosin ryhmäprojektipohjaisia. Olemme keskittyneet siihen, kuinka liiketalouden digitalisaatio on muuttanut yritystoimintaa ja tulee jatkossa sitä muuttamaan. Luennot ovat olleet keskimäärin noin parin tunnin mittaisia ja yleensä ne pidetään aina päivän alussa. Loppupäivä on varattu ryhmäprojektien tekemistä varten. Itse olen tykännyt tästä opetustyylistä. Ryhmäprojekteissa työtaakka ei ole laskettu vain yhden ihmisen harteille, ja onhan tehtävien tekeminen hauskempaa porukassa kuin yksin.

Suosittelen tradenomin tietojenkäsittelyopintoja Torniossa, jos olet kiinnostunut tekemään erilaisia projekteja muiden ihmisten kanssa ja haluat tuoda esille omia näkemyksiä siitä, kuinka digitalisaatio sekä laitteet tulevat muuttamaan maailmaa. Lisäksi Torniossa pääset tutustumaan tiiviiseen ja loistavaan opiskelijaporukkaan, eikä aika käy pitkäksi.

- Juuso Heikkilä, tradenomiopiskelija
Digiosaajia tarvitaanLaura Kinnunen.JPG
Halusin opiskella Lapissa sen rauhallisen ympäristön ja yhteisöllisyyden vuoksi. Minua onnistikin toden teolla, Torniossa oli mahdollista opiskella alaa, josta olin kiinnostunut. Tornio on mielenkiintoinen opiskelupaikkakunta, kaupungissa on helppo hengittää mutta se on silti eloisa.

Tietojenkäsittelyn opinnot olivat varsin monipuoliset ja kurssitarjonta antoi paljon vaihtoehtoja syventää osaamista omien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti. Tornion toimipiste on Lapin AMKin toimipisteistä pienin, joka tuottaa mielestäni ehdotonta lisäarvoa opiskelijoille. Henkilökunta ja opettajat tulevat nopeasti tutuiksi, kuten myös toimipiste opiskelupaikkana. Ryhmäkoot olivat opiskeluaikanani maltillisia ja jokaisen opiskelijan opintoja tuettiin sujuvasti läpi opiskeluajan. Suoritin tutkinnon tavoiteajassa 3,5 vuoden aikana päätoimisesti opiskellen.

Pidin opinnoissa erityisesti siitä, että saimme tehdä paljon hands-on harjoittelua eli laboratoriotöitä. Lapin AMKissa panostetaan todenmukaisiin oppimisympäristöihin ja korostetaan tekemisen tärkeyttä. Oppimistyylini on vahvasti sidoksissa käytännön tekemiseen, jota opinnoissa toteutettiinkin runsaasti. Vaikka koulutuksen suuntautumisvaihto määrittyi opintojen aloitusajan mukaan, pystyi omaa kurssivalikoimaa mukauttamaan monipuolisesti. Suoritin useita valinnaisia ohjelmointikursseja perusopintoihin sisältyvän ohjelmoinnin lisäksi. Tietojenkäsittelyn opettajilla oli monipuolinen osaaminen tietojenkäsittelyn laajasta skaalasta, jonka lisäksi opetuksessa huomioitiin myös ammattiosaamisen kehittyminen ja liike-elämän taidot.


Koulutus antoi hyvin monipuolisen osaamisen IT-tradenomina työskentelyyn. Opinnot kehittivät ongelmanratkaisutaitoa ja loogista päättelykykyä, jotka ovat eduksi IT-alan työn lisäksi muuallakin työelämässä. Opintojen myötä erilaiset laitteistot ja komponentit tulivat tutuiksi, kuten myös tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito. Olen työskennellyt valmistumisen jälkeen hyvin erilaisissa työtehtävissä, joista kaikissa olen pystynyt hyödyntämään opintojen eri osa-alueita.


Työskentelen Lapin AMKissa verkkoviestinnän suunnittelijana. Verkkoviestinnän suunnittelijan tehtävä sisältää laajasti erilaisia vastuualueita järjestelmäkehityksestä sisällöntuotannon laaduntakaamiseen. Päivittäisessä työssä toimin eri viestintäjärjestelmien pääkäyttäjäroolissa, joka sisältää käyttöoikeuksien hallintaa, sisällöntuottajien perehdyttämistä, sisällöntuotannon ohjeistamista ja palvelujen kehittämistä. Keskeisiä järjestelmiä ovat www-julkaisujärjestelmä, intranet ja extranet. Työskentelen pääasiassa Rovaniemellä, mutta matkustan työn puolesta aina ajoittain tapaamaan ihmisiä myös Kemiin ja Tornioon.

Työssäni tarvitaan ongelmanratkaisutaitoa ja analyyttistä sekä itsenäistä työtapaa. Jatkuva kehittäminen ja oman toiminnan tarkastelu liittyvät sekä oman ammattiosaamisen kehittämiseen, että organisaation tavoitteiden saavuttamisen tukemiseen. Tässä työssä saa toimia laajasti yhteistyössä koko ammattikorkeakoulun henkilökunnan kanssa, ja onkin mukavaa oppia tuntemaan, kuinka monipuolista osaamista saman katon alle mahtuu.


IT-tradenomin tutkinnosta on ollut hyötyä työnhaussa, kokemukseni mukaan AMK-tutkintoa arvostetaan. IT-tradenomeiksi opiskelevia naisia oli opiskeluaikanani samassa oppilaitoksessa huomattavan vähäinen määrä, jonka vuoksi IT-tradenomeiksi valmistuneita naisia on myös työmarkkinoilla uskoakseni melko vähän. Suosittelen IT-tradenomin opintoja työelämäläheisyyden ja käytännössä oppimisen ansiosta. IT-alan osaajia tarvitaan jatkuvasti digitalisaation muuttaessa liiketoimintaympäristöjä ja toimintatapoja. Opinnoissa saa hyvän pohjan teoriasta ja käytännöstä sekä arvokasta kokemusta työelämästä projektien ja harjoitteluiden kautta. Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi, koska pohjoisessa saa kauniin luonnon ja erinomaisen opetuksen samassa paketissa. Täällä on mahdollisuus rauhoittua ja kehittyä oman alansa ammattilaiseksi vastaamaan nykyajan haasteisiin.

- Laura Kinnunen, IT-tradenomi