tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Tradenomi, tietojenkäsittely

Tradenomi (AMK)
tietojenkäsittely

Työelämä tarvitsee IT-tradenomeja alati laajeneviin ja monipuolistuviin työtehtäviin. Tietohallinnon rooli on muuttumassa tukipalvelusta liiketoiminnan strategiseksi ohjaajaksi yrityksen kilpailukyvyn kasvattajana. Organisaatioiden toimintaympäristöjen muutokset edellyttävät uusien liiketoimintaa tukevien järjestelmien hankintaa, sovellusten kehittämistä ja erilaisten järjestelmien integrointia. Tietojenkäsittelyn koulutus antaa mahdollisuuden vaihtaa alaa tai täydentää nykyistä osaamista asiantuntijana ja kehittäjänä olemiseen erilaisissa tietojärjestelmähankkeissa.


Liiketoiminnan digitalisaatio –koulutus on sinulle, joka näet digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja haluat kehittää digitaalista liiketoimintaa. Digitalisaatio muuttaa maailmaa ja työelämässä tarvitaan kipeästi digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijoita. Se voit olla sinä.

Päiväopinnoissa opiskellaan liiketoiminnan digitalisaation koulutuksessa.  Jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa tarvitaan digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä, joka ymmärtää digitalisaation tuomat menestymisen mahdollisuudet. Meillä Lapin ammattikorkeakoulussa tehdään tekijöitä – rohkeita asiantuntijoita, jotka uskaltavat toteuttaa sekä soveltaa oppimaansa käytännössä auttaakseen muitakin menestymään.

Päiväopintoihin liiketoiminnan digitalisaation koulutukseen on haku kevään 2017 yhteishaussa.

Perinteisen liiketoiminnan kiihtyvän digitalisoitumisen myötä uusia digitaalisia prosesseja, tuotteita ja palveluita ilmestyy yhä nopeammin. Digitalisoituminen johtaa myös uusien liiketoimintamallien, organisaatiorakenteiden, liiketoiminta-alustojen sekä digitaalisten ekosysteemien syntymiseen. Liiketoiminnan digitalisaation koulutusohjelman tavoite on valmistaa opiskelijoita edistämään erilaisten yritysten ja organisaatioiden digitaalista muutosta ja auttaa opiskelijoita vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä digitaalinen yritys on?
 • Kuinka helpottaa digitalisaatiota?
 • Kuinka digitaalista kokemusta voi hallita?
 • Kuinka menestyä digitaalisessa ekosysteemissä?
 • Kuinka digitaalista ekosysteemiä voi tutkia ja kehittää?

 

Opintojen aikana opitaan kuinka erilaisissa digitaalisissa ekosysteemeissä toimitaan, millaisista tasoista ne koostuvat sekä mitä eri tasojen toiminnolliset roolit ja hyödyt ovat. Opinnoissa tullaan myös perehtymään digitaalisen muutoksen eri elementteihin mukaan lukien liiketoimintaprosessit, tuotteet ja palvelut. Tämän lisäksi saadaan käytännön osaamista digitaalisesta muutoksesta tekemällä yhteistyötä erilaisten alueellisten toimijoiden kanssa ja työskentelemällä aitojen toimeksiantojen parissa. Opinnot kehittävät myös kykyjä innovatiiviseen ajatteluun ja monikulttuuriseen yhteistyöhön.

Valmistumisen jälkeen opiskelija ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian roolin organisaatioiden muutosprosesseissa, digitaalisten tuotteiden ja palveluiden luomisprosessin, data analyysin soveltamisen, sosiaalisen median strategiat ja uudenlaiset tavat hallita asiakaskokemusta. Tämän ymmärryksen avulla opiskelija kykenee havaitsemaan kuinka digitaalinen muutos lävistää organisaation ja pystyy siksi osallistumaan ja johtamaan toimintaprosessien kehittämistä. Liiketoiminnan digitalisaation koulutusohjelman parantaa työllistymismahdollisuuksia tulevina vuosina, koska sen kautta saa ajan tasalla olevat tiedot ja taidot, joita tarvitaan digitaalisella aikakaudella menestymiseen. IT-tradenomin ammatteja voivat olla esimerkiksi

 • asiakkuuspäällikkö (IT)
 • IT-asiantuntija (tietokannat)
 • liiketoimintakonsultti
 • liikkeenjohdon konsultti
 • liiketoiminta-analyytikko (IT)
 • järjestelmäanalyytikko
 • järjestelmäarkkitehti
 • ratkaisumyyjä (IT)
 • tekninen asiantuntija (internet -palvelut)
 • tietojärjestelmän pääkäyttäjä
 • tietotekniikkakonsultti

 

Tietojenkäsittelyn koulutus valmentaa opiskelijoita tietohallintoalan vaihteleviin työtehtäviin, joissa tarvitaan asiakaspalvelu-, ongelmanratkaisu- ja tiimityötaitoja. Tietojenkäsittelyä voi opiskella päivä- tai monimuoto-opinnoissa. Päiväopinnot keskittyvät liiketoiminnan digitalisaatioon kun taas monimuoto-opinnot tietojenkäsittelyyn.

Monimuoto-opinnoissa tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistumisen jälkeen opiskelijoilla on valmiudet työskennellä tietojärjestelmien suunnittelu- ja toteutustehtävissä, ohjelmistosuunnittelijana, ohjelmoijana, tietokantasuunnittelijana, websuunnittelijana, it-projektipäällikkönä tai vaikkapa itsenäisenä ict-yrittäjänä. Työtehtävät voivat sijoittua myös multimediatoteutuksien, tietoverkkojen, tietoturvan ja organisaation it-ratkaisujen hallinnoinnin pariin.

Monimuoto-opinnoissa opetus toteutetaan pääsääntöisesti virtuaalisena Moodlen ja iLincin avulla. Opintojen aikana järjestetään tarpeen vaatiessa yhteisiä seminaaripäiviä 1 – 2 kertaa lukuvuodessa. Aikaisemmin hankittu osaaminen huomioidaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa. Opintojen alussa ja niiden kuluessa järjestetään teoria- ja taitokokeita, joilla opiskelijat voivat osoittaa osaamisensa.

Opintojen aikataulu ja toteutus

Opintojen laajuus on 210 op ja kesto 3,5 vuotta. Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely -koulutus toteutetaan päivä- ja monimuoto-opiskeluna. Päiväopintojen liiketoiminnan digitalisaatio -koulutukseen on haku kevään yhteishaussa 15.3. - 5.4.2017.

Monimuoto-opinnoissa hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa ja asuinpaikasta riippumatta. Opintojen aikataulu vahvistetaan koko lukuvuodeksi opintojen alkaessa.

Suuntautumista tukevia opintoja voit valita myös Lapin AMKin muilta koulutusaloilta tai muista korkeakouluista. Kansainvälisen osaamisen kartuttamiseksi opiskelija voi suorittaa opintoja ja harjoittelun ulkomailla tai osallistua kansainvälisiin hankkeisiin. Koulutuksessa opiskellaan ongelmaperustaisesti ja työelämäläheisesti. Opintoihin sisältyvät kehittämisprojektit ja harjoittelujaksot edistävät aktiivisten työelämäyhteyksien syntymistä.

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmiin.

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Eija Rajalin, Tornio
puh. 0400 840 057, eija.rajalinsähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 • Tutkinto
  Tradenomi (AMK)
 • Opiskelutapa
  Päiväopinnot tai monimuoto-opinnot
 • Laajuus ja kesto
  210 op, 3½ vuotta
 • Aloituspaikat päiväopinnot
  Tornio 25 (syksy 2017)
 • Aloituspaikat monimuoto-opinnot
  Tornio 25 (kevät 2017)
 • Hakuaika
  15.3.-5.4.2017 (Syksy 2017 alkavat opinnot)
 • Valintakokeet
Näin osallistut yhteishakuun
loydat_meidat.jpg