tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Sosionomi

Sosionomi (AMK)

Sosionomi – laaja-alainen sosiaalialan osaaja

Sosionomi ohjaa ja tukee ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Sosionomit työskentelevät sosiaalipalveluissa ohjaajina ja esimiehinä sekä kehittävät ja suunnittelevat sosiaalipalveluita. Koulutus on laaja-alainen, mutta opintojen aikana voit syventyä yhteen sosiaalialan erityisalueista: varhaiskasvatus- ja lastensuojelu, vammaistyö ja kuntoutus tai aikuissosiaalityö ja perusturva.

Opintojen laajuus on 210 op ja kesto 3,5 vuotta ja opinnot etenevät vuositeemoittain. Ensimmäisenä vuonna perehdytään sosiaalialan ammatilliseen toimintaan ja asiakastyöhön. Toisena vuonna syvennetään asiakastyötaitoja opiskelijan valitsemalla erityisalueella. Opintojen loppuvaiheessa opiskellaan sosiaalialan palvelujärjestelmää, työyhteisötoimintaa sekä johtamista ja kehittämistä.

Työharjoittelua on yhteensä 45 opintopistettä. Harjoittelu jakaantuu tavoitteiltaan kolmeen erilaiseen jaksoon: asiakastyöharjoittelu, suuntautumisen mukainen harjoittelu sekä työyhteisö- ja organisaatioharjoittelu.
Ammattitaidon kehittymistä tuetaan oppimistehtävillä, yhteistyöllä työelämän kanssa sekä itseohjautuvuutta tukevalla ohjauksella.

Sosionomi (AMK) voi työskennellä esimerkiksi lastensuojelussa, nuortenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, vammaistyössä, mielenterveystyössä, päihdetyössä ja maahanmuuttajatyössä sekä ohjaus- ja neuvontatehtävissä esim. sosiaalitoimessa, työhallinnossa, Kelalla ja järjestöissä. Valmistuttuasi on mahdollinen ammattisi

 • lastentarhanopettaja
 • perhetyöntekijä
 • lastensuojelun ohjaaja ja kasvattaja
 • sosiaaliohjaaja
 • palveluohjaaja
 • palvelukodin vastaava ohjaaja
 • työtoiminnan ohjaaja
 • päihdetyöntekijä
 • projektityöntekijä
 • työvoimaneuvoja

 

Sosionomiksi voi opiskella päivä- ja monimuoto-opinnoissa. Monimuoto-opinnoissa hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa, asuinpaikasta riippumatta. Opiskeluun sisältyy luentoja, ryhmäkeskusteluja, oppimistehtäviä, tenttejä ja toiminnallisia harjoituksia. Monimuoto-opinnoissa oppimisympäristönä käytetään verkko-oppimisympäristöä ja reaaliaikaista iLinc-etäopiskelujärjestelmää. Kontaktiopetusta on 3-5 päivänä kuukaudessa, joista 2-3 päivää lähiopetuksena Kemissä ja 1-2 päivää iLinc-etäopetuksena, joina tulee olla paikalla. Kontaktiopetus järjestetään arkipäivisin ma – pe klo 8 – 16 välillä.

Monimuoto-opinnot alkavat lähijaksolla (2-3 päivää) lukukauden alussa. Opintojen aikataulu vahvistetaan koko lukukaudeksi opintojen alkaessa. Opintojen alussa opiskelijat laativat tuutoropettajansa ohjauksessa henkilökohtaisen, omia oppimistavoitteita tukevan opintosuunnitelman (HOPS), jossa aikaisemmin opiskeltu ja työssä hankittu osaaminen otetaan huomioon opintojen hyväksi lukemisessa ammattikorkeakoulun ja koulutusohjelman ohjeistusten mukaisesti. Lue lisää monimuoto-opinnoista ja aloitusajankohdasta täältä.

 

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmiin.

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Heidi Pyyny, Kemi
puh. 050 310 9354, heidi.pyynysähköposti harmaa.jpg
Sari Kähkönen, Kemi
puh. 040 510 4139, sari.kahkonensähköposti harmaa.jpg

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakutoimisto
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 • Tutkinto
  Sosionomi (AMK)
 • Opiskelutapa
  Päiväopinnot tai monimuoto-opinnot
 • Laajuus ja kesto
  210 op, 3½ vuotta
 • Aloituspaikat päiväopinnot
  Kemi 60 (Syksy 2017)
 • Aloituspaikat monimuoto-opinnot

  Kemi 35 (kevät 2017)
  Kemi 35 (syksy 2017)

 • Hakuaika
  15.3.-5.4.2017 (syksy 2017 alkavat)
 • Valintakokeet
  3.11.2016 (kevät 2017 alkavat)
  5.-7.6.2017 (syksy 2017 alkavat)
loydat_meidat.jpg