tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Sairaanhoitaja, sairaanhoitajakoulutus

Sairaanhoitaja (AMK)
Sairaanhoitajakoulutus

Sairaanhoitajat ovat hoitotyön asiantuntijoita, jotka työskentelevät perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yksityisen työnantajanpalveluksessa, itsenäisinä yrittäjinä ja järjestöissä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Hoitotyössä on kyse väestön terveyden edistämisestä ja sen ylläpitämisestä sekä sairauksien ehkäisemisestä ja hoitamisesta. Sairaanhoitaja hoitaa, auttaa, tukee ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä muuttuvissa elämäntilanteissa. Sairaanhoitaja työskentelee osana moniammatillista työyhteisöä, jossa suunnitellaan ja toteutetaan hoitoalan muiden asiantuntijoiden sekä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä ja hoitotaitoja. Potilasturvallisuuden takaaminen edellyttää vastuullisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta.

Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tapahtuvaa. Ammatillinen kasvu toteutuu yhdistelemällä teoriaopintoja eri hoitotyön alueilta (lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö, työikäisten ja ikääntyneiden hoitotyö, sisätautia sairastavan hoitotyö, kirurginen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdetyö, akuuttihoitotyö, hoitotyön kehittäminen ja johtaminen) runsaaseen käytännön harjoitteluun erilaisissa alan yksiköissä ja oppilaitosten oppimis- ja kehittämisympäristöissä sekä työelämähankkeissa. Opintoja voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa.

Opinnot sisältävät hoitotyön ammattiopintoja, luonnontieteellisiä ja lääketieteellisiä opintoja sekä käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellisiä aineita. Koulutus jakautuu vuositeemoihin, jotka auttavat sinua keskittymään hoitotyön ydintietojen ja -taitojen sekä eettisten periaatteiden oppimisessa. Viimeisen puolen vuoden aikana on mahdollisuus syventää osaamista valitsemalla hoitotyön erikoisalueella.

Sairaanhoitaja työskentelee osana moniammatillista työyhteisöä, jossa suunnitellaan ja toteutetaan hoitoalan muiden
asiantuntijoiden sekä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä ja hoitotaitoja. Sairaanhoitajat työllistyvät hyvin ja palkkauskin on nykyään hyvä.

Sairaanhoitajana työpaikka voi olla:

 • vuodeosastoilla
 • poliklinikoilla, teho- tai leikkausosastoilla
 • kotihoidossa
 • erilaisissa kuntoutus- ja hoitokodeissa
 • lääkäriasemilla
 • järjestöissä
 • koulutus- ja projektitehtävissäTutustu koulutuksen opetussuunnitelmiin.

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Susanna Kantola, Rovaniemi
puh. 040 568 7381, susanna.kantolasähköposti harmaa.jpg
Annette Sjöman, Kemi
puh. 050 310 9359, annette.sjomansähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 • Tutkinto
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • Opiskelutapa
  Päiväopinnot tai monimuoto-opinnot
 • Laajuus ja kesto
  210 op, 3½ vuotta
 • Aloituspaikat päiväopinnot

  Keväällä 2017 alkavat: Kemi 35

  Syksyllä 2017 alkavat: Kemi 30 ja Rovaniemi 40
 • Aloituspaikat monimuoto-opinnot
  Keväällä 2017 alkavat:
  Kemi 30 ja Rovaniemi 58
 • Hakuaika
  15.3.-5.4.2017 (Syksyllä 2017 alkavat opinnot)
 • Valintakokeet

  2.11.2016

Näin osallistut yhteishakuun
loydat_meidat.jpg