tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Metsätalousinsinööri

Metsätalousinsinööri (AMK)

Suomen metsäsektori on parhaillaan käymässä läpi voimakasta rakennemuutosta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita metsäosaamisen tarpeen vähenemistä, päinvastoin, alalla tarvitaan entistä osaavampaa työvoimaa. Kouluttautumalla metsätalousinsinööriksi saat mahdollisuuden päästä vaativiin ja mielenkiintoisiin metsä- ja ympäristöalan esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Metsätalousinsinööri on metsäluonnon monipuolisen käytön, hoidon ja suojelun asiantuntija. Hänen työnsä on vastuullista, itsenäistä, luonnonläheistä ja nykytekniikkaa soveltavaa tiimi- ja asiakaspalvelutyötä.

Metsätalousinsinöörin ammattitaidon pohja nojaa vahvasti luonnontieteellisiin ja metsätalouden ammattiaineisiin. Lisäksi opinnoissa opiskellaan muun muassa viestintää, johtamista, liiketoimintaosaamista ja kieliä. Opiskelun käytännönläheisyyden varmistamiseksi on projektiopinnoilla, työharjoittelulla ja opinnäytetyöllä suuri merkitys opinnoissa. Metsätalouden koulutus tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen joko työharjoittelussa tai opiskelijavaihdossa. Teemme koulutuksessa yhteistyötä Oulun AMK:n luonnonvara-alan kanssa.

Valmistumisen jälkeen voi työskennellä metsäasiantuntijana metsä- ja ympäristöalan yrityksissä ja organisaatioissa. Työ voi olla metsänomistajien neuvontaa, metsien hoidon ja käytön suunnittelua ja organisointia, puunhankinnan tehtäviä tai luonnon virkistyskäytön suunnittelua ja toteutuksen ohjausta. Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden toimia esim. itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä ja projekti- tai opetustehtävissä.

Metsätalousinsinööriksi voit opiskella myös monimuoto-opinnoissa. Keskeistä opinnoissa on nykyaikaisen metsätalouden ohella luonnontuntemus ja -ymmärrys sekä pohjoinen osaaminen. Opinnoissa painotetaan metsäluonnon hoitoa, käytön suunnittelua sekä luonnontuotteiden monipuolista ja kestävää hyödyntämistä yhä haasteellisemmaksi muuttuvassa ympäristössä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Opetus ajoittuu arki-illoille ja viikonloppuihin siten, että työssä käyvät voivat siihen osallistua. Opintoja ja työelämän käytänteitä voidaan yhdistää tutkimus- ja kehittämisprojekteissa. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Aikaisemmin opiskeltu ja työssä hankittu osaaminen otetaan huomioon opintojen hyväksi lukemisessa. Opintolukukaudet aloitetaan lähiopintojaksolla.

Voit lukea lisää metsätalousinsinöörin monimuotototeutuksesta ja aloitusajankohdasta täältä.

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmiin.

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Arto Ojutkangas
puh. 040 831 4836, arto.ojutkangassähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakutoimisto
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 • Tutkinto
  Metsätalousinsinööri (AMK)
 • Opiskelutapa
  Päiväopinnot tai monimuoto-opinnot
 • Laajuus ja kesto
  240 op, 4 vuotta
 • Aloituspaikat päiväopinnot
  Rovaniemi 40 (Syksy 2017)
 • Aloituspaikat monimuoto-opinnot
 • Hakuaika
  15.3-5.4.2017 (Syksyllä 2017 alkavat opinnot)
 • Valintakokeet
  30.5.2017
loydat_meidat.jpg

LapinAMK_vanhat_valintakokeet.jpg