kuva
tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia rakennus- ja yhdyskuntatekniikan päiväopinnoista

Pohjoista osaamista arvostetaantopi huttunen.JPG
Olen lähtöisin Sysmästä eli Lahden ja Jyväskylän välistä, mutta Rovaniemellä olen kuitenkin asunut jo 8 vuotta. Olen aiemmalta ammatiltani koneistaja. Alun perin minun oli tarkoitus mennä rakennusalalle jo toisella asteella, mutta päädyin sittenkin metallipuolelle. Sieltä valmistuttuani olin 3 vuotta työelämässä, joista pari vuotta olin oman alan työtehtävissä, jonka jälkeen vaihdoin rakennusalan hommiin. Sen jälkeen päätin hakea rakennustekniikan insinööriksi. Isäni on arkkitehti, joten senkin vaikutti siihen, että halusin lähteä kokeilemaan juuri tätä alaa.

Hain ensisijaisesti Lapin AMKiin, sillä ajattelin täällä olevan paljon rauhallisempi ja avoimempi ilmapiiri, myös ihmiset ovat Lapissa hyvällä tavalla erilaisia.Rovaniemi on monikulttuurinen ja mieluisa opiskelukaupunki, täällä ihmisiin tutustuminen on helppoa. Aktiviteetteja ja harrastusmahdollisuuksiakin on yhtä paljon kuin toiveitakin ja lisäksi Rovaniemellä on kunnon talvi, mutta silti lämmin kesä.

Opiskelu on itsessään ollut erittäin joustavaa ja jouhevaa. Koulutuksen myötä meillä on hyvät työelämäsuhteet ja teemme paljon yritysten antamia projekteja eli verkostoituminen on erittäin helppoa Lapin AMKissa. Ensimmäisen vuoden aikana käydään läpi kaikkia osa-alueita rakennusalalta ja toisen vuoden aikana sitten suuntaudutaan joko talonrakentamiseen, infra- ja kaivostekniikkaan tai talo- ja energiatekniikkaan. Lisäksi on mahdollisuus suuntautua osittain myös suunnittelupuolelle. Itselläni on tarkoitus suuntautua talonrakentamiseen ja suunnitteluun.

Talonrakentamisessa käydään läpi miten talot oikeasti kuuluu rakentaa, infralla enemmän keskitytään maan oikeaoppiseen käyttöön, ympäristöön sekä kaivokseen. Talo- ja energiatekniikkaan puolestaan kuuluu mm. ilmanvaihtojärjestelmät ja talotekniset ratkaisut. Kaikki kuitenkin pitävät sisällään piirustusten tekoa ja suunnittelua.


Tiivistetysti opintoihin kuuluu projektiluontoista opiskelua, käytännön tekemistä, projektien suunnittelua, perusaineita luentoina, yritysvierailuja ja työharjoittelua. Lapin AMKissa on hyvät laboratoriotilat, joissa päästään tekemään alakohtaisia harjoituksia sekä yleisten aineiden harjoitustöitä. Opiskelijat saavat käyttää tiloja vapaasti.

Lumirakentamisen kurssi on jäänyt erityisesti mieleen, sillä lumirakennuksen perusteet kuuluvat Lapin AMKissa peruskursseihin, mikä onkin Lapin AMKin yksi erikoisuus ja korostaa arktista osaamista. Se oli siis käytännön harjoitusta ja kurssilla korostui lumen käyttö rakennusmateriaalina.

Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi, koska täällä on avoin ja pirteä ilmapiiri. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta on mahdollista valmistua useaan eri tehtävään. Työllistymistilanne täällä pohjoisessa on hyvä ja pohjoista osaamista arvostetaan ihan maailmanlaajuisesti, koska täällä on mm. vähän erilainen työmoraali. Opinnot antavat kaikin puolin perusteelliset ja hyvät eväät tulevaan työelämään. Valmistumisen jälkeen haluaisin työskennellä työn johtotehtävissä aktiivisena toimijana Pohjois-Suomessa tai sitten lähteä ulkomaille alan töihin.

- Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelija Topi HuttunenInsinöörikoulutuksesta monipuoliset eväät rakennusalalleLapin AMKin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijat Kristiina Natunen, Aino Vuopio ja Tuomas Mäkitalo ovat yhtä mieltä aiheesta miksi hakeutua rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi: rakennusalan koulutus on monipuolinen, suuntautumisvaihtoehtoja koulutuksessa on paljon ja työtilanne valmistumisen jälkeen näyttää hyvälle. Ja kun koulutus on monipuolinen, myös valmistumisen jälkeen työtehtävät ovat monipuoliset. Opintojen aikana työllistymistä pidetään hyvänä eikä palkkauskaan opiskelijoiden mielestä ole huonompi.

Raksaopiskelijat.jpg -Rakennusinsinööriksi valmistuessa voi työllistyä monipuolisesti, työ voi olla ihmisten parissa työskentelyä tai suunnittelutehtäviä toimistolla, ammattina voi olla myös rakennusalan konsultti tai rakennusalan yrittäjä, sillä koulutus antaa hyvän pohjan yrittäjyydelle, kertovat opiskelijat.

-Minua kiinnostaa valmistumisen jälkeen talotekniikka ja LVI-suunnittelu vaikkakin olen ollut tähän saakka infrapuolella työnjohtoharjoittelussa, kertoo Aino.

-Minua taas kiinnostaa infrapuoli, sillä siellä on hyvä työtilanne, kertoo Tuomas.

Opiskelijat toteavat, että valmistumisen jälkeen tehtävät voivat sijoittua rakennustyömaajohtajasta asiantuntijaksi tai infrasuunnittelijaksi, työmaapäälliköksi tai projektipäälliköksi; mahdollisuudet työllistyä ovat laajat.

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörin tutkinnolla, niin kuin muillakin insinööri –tutkinnoilla, voi työllistyä hyvin myös kansainvälisestikin ja esimerkiksi isot kansainväliset yritykset ovat opiskelijoille mahdollisia tulevaisuuden työpaikkoina.

-Opinnoissa on hyvää se, että opinnot ovat joustavat. Jos esimerkiksi haluaa valmistua etuajassa, se on mahdollista, sillä valmistumista voi halutessaan nopeuttaa. Opiskelu on myös käytännönläheistä ja opiskelutavaksi voi valita sen mikä itseltä tuntuu parhaimmalta, kertoo Tuomas.

-Opinnoissa ryhmätyöprojektit ovat hyviä, sillä niissä oppii ryhmätyötaitoja ja koulutus tarjoaa yleensäkin hyvät työelämätaidot. Positiivista opiskelussa on myös se, että opiskelun ohella pystyy työskentelemään omalla alalla, ja näin jo opintojen aikana saa työkokemusta. Meillä esimerkiksi harjoittelujaksot tai kesätyöpaikat voivat ajoittua toukokuusta elokuuhun, jolloin pystyy kartuttamaan hyvin oman alan työkokemusta, kertoo Kristiina.

-Opetus Lapin AMKissa keskittyy pohjoisiin oloihin, joka voi valmistumisen jälkeen olla etu. Täältä valmistuneet työllistyvät ihan hyvin. Esimerkiksi vaikka opiskelen Rovaniemellä, minulla on työharjoittelupaikka kesäksi Vantaalla, jatkaa Tuomas.

Opiskelijat ovat viihtyneet Rovaniemellä hyvin. Kaikki ovat muuttaneet muualta opiskelemaan Rovaniemelle: Aino Pellosta, Tuomas Kannuksesta ja Kristiina Tampereelta. ”Rovaniemi opiskelupaikkakuntana hyvä, viihtyisä, palvelut lähellä, asunnon saa melko hyvin, kulkuyhteydet ovat hyvät”, kuvailevat opiskelijat.

-Rovaniemi opiskelukaupunkina oli positiivinen yllätys: verkostoituminen on helppoa ja täällä tuntee olonsa tervetulleeksi. Nuorena on helppo lähteä kauemmaksikin kotipaikkakunnalta, joten suosittelemme kyllä opiskelupaikkakuntaa kauempaakin, toteavat opiskelijat.

- Kristiina Natunen, Aino Vuopio ja Tuomas Mäkitalo, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijat