tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Insinööri, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opiskelijoiden kokemuksia rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnoista

Insinöörikoulutuksesta monipuoliset eväät rakennusalalleLapin AMKin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijat Kristiina Natunen, Aino Vuopio ja Tuomas Mäkitalo ovat yhtä mieltä aiheesta miksi hakeutua rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi: rakennusalan koulutus on monipuolinen, suuntautumisvaihtoehtoja koulutuksessa on paljon ja työtilanne valmistumisen jälkeen näyttää hyvälle. Ja kun koulutus on monipuolinen, myös valmistumisen jälkeen työtehtävät ovat monipuoliset. Opintojen aikana työllistymistä pidetään hyvänä eikä palkkauskaan opiskelijoiden mielestä ole huonompi.

Raksaopiskelijat.jpg -Rakennusinsinööriksi valmistuessa voi työllistyä monipuolisesti, työ voi olla ihmisten parissa työskentelyä tai suunnittelutehtäviä toimistolla, ammattina voi olla myös rakennusalan konsultti tai rakennusalan yrittäjä, sillä koulutus antaa hyvän pohjan yrittäjyydelle, kertovat opiskelijat.

-Minua kiinnostaa valmistumisen jälkeen talotekniikka ja LVI-suunnittelu vaikkakin olen ollut tähän saakka infrapuolella työnjohtoharjoittelussa, kertoo Aino.

-Minua taas kiinnostaa infrapuoli, sillä siellä on hyvä työtilanne, kertoo Tuomas.

Opiskelijat toteavat, että valmistumisen jälkeen tehtävät voivat sijoittua rakennustyömaajohtajasta asiantuntijaksi tai infrasuunnittelijaksi, työmaapäälliköksi tai projektipäälliköksi; mahdollisuudet työllistyä ovat laajat.

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörin tutkinnolla, niin kuin muillakin insinööri –tutkinnoilla, voi työllistyä hyvin myös kansainvälisestikin ja esimerkiksi isot kansainväliset yritykset ovat opiskelijoille mahdollisia tulevaisuuden työpaikkoina.

-Opinnoissa on hyvää se, että opinnot ovat joustavat. Jos esimerkiksi haluaa valmistua etuajassa, se on mahdollista, sillä valmistumista voi halutessaan nopeuttaa. Opiskelu on myös käytännönläheistä ja opiskelutavaksi voi valita sen mikä itseltä tuntuu parhaimmalta, kertoo Tuomas.

-Opinnoissa ryhmätyöprojektit ovat hyviä, sillä niissä oppii ryhmätyötaitoja ja koulutus tarjoaa yleensäkin hyvät työelämätaidot. Positiivista opiskelussa on myös se, että opiskelun ohella pystyy työskentelemään omalla alalla, ja näin jo opintojen aikana saa työkokemusta. Meillä esimerkiksi harjoittelujaksot tai kesätyöpaikat voivat ajoittua toukokuusta elokuuhun, jolloin pystyy kartuttamaan hyvin oman alan työkokemusta, kertoo Kristiina.

-Opetus Lapin AMKissa keskittyy pohjoisiin oloihin, joka voi valmistumisen jälkeen olla etu. Täältä valmistuneet työllistyvät ihan hyvin. Esimerkiksi vaikka opiskelen Rovaniemellä, minulla on työharjoittelupaikka kesäksi Vantaalla, jatkaa Tuomas.

Opiskelijat ovat viihtyneet Rovaniemellä hyvin. Kaikki ovat muuttaneet muualta opiskelemaan Rovaniemelle: Aino Pellosta, Tuomas Kannuksesta ja Kristiina Tampereelta. ”Rovaniemi opiskelupaikkakuntana hyvä, viihtyisä, palvelut lähellä, asunnon saa melko hyvin, kulkuyhteydet ovat hyvät”, kuvailevat opiskelijat.

-Rovaniemi opiskelukaupunkina oli positiivinen yllätys: verkostoituminen on helppoa ja täällä tuntee olonsa tervetulleeksi. Nuorena on helppo lähteä kauemmaksikin kotipaikkakunnalta, joten suosittelemme kyllä opiskelupaikkakuntaa kauempaakin, toteavat opiskelijat.

- Kristiina Natunen, Aino Vuopio ja Tuomas Mäkitalo, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijatMahdollisuus työllistyä monenlaisiin työtehtäviinTulin Rovaniemelle opiskelemaan rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa, sillä koulutus vaikutti monipuoliselta ja uskoin työllistymismahdollisuuksiin. Rovaniemi oli entuudestaan tuttu paikka, eikä minua kiinnostanut lähteä etelään, kun täällä oli valmiiksi paljon tuttuja ja hyvät harrastusmahdollisuudet. Opiskelu oli rentoa. Meillä oli aika vähän kursseja joissa oli läsnäolopakko ja oppimiseen pystyi vaikuttamaan omalla aktiivisuudellaan.

haastattelukuva_Ville Pyhäjärvi.JPGKoulutukseen kuului luentoja, ryhmätöitä, harjoitustöitä ja jonkin verran projektiluontoisia opintoja. Itselleni parhaimmiksi opiskelutavoiksi oppimisen kannalta koin laajat ryhmätyöt, joissa tietoja joutui itse hakemaan ja soveltamaan. Asiat jäivät parhaiten mieleen ne itse tekemällä ja näkemällä vähän vaivaa. Yleisaineita, kuten matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja kieliä oli mielestäni sopivasti ja varsinkin englannin opiskelun olen kokenut hyödylliseksi omalla urallani. Opiskelu oli joustavaa ja kehittävää, ja valmisti hyvin erilaisia työtehtäviä varten.

Rakennusinsinöörin tutkinto mahdollistaa moniin eri virkoihin ja tehtäviin hakemisen, mutta valmiudet tulevat siitä kuinka hyvin pystyy soveltamaan teoriaa käytännön töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tärkeänä osana on myös töiden suorittaminen ja kokeminen opiskeluaikana ruohonjuuritasolta alkaen. Harjoittelut ja kesätyöt ovat mielestäni parasta oppia työelämää varten. Opiskeluni aikana järjestettiin rekrytointitapahtumia, joissa yritykset järjestivät verkostoitumistilaisuuksia.

Infra- ja talonrakennuspuolelta kävin syventäviä kursseja. Opinnäytetyöni tein lumirakentamisesta, joka on Suomessa suhteellisen uusi ala. Rakennusalan koulutus on niin yleispätevä, että siitä on ollut hyvin apua kun olen ollut töissä työnjohtajana rakennus- ja telineyrityksissä rakentamassa kaivosaluetta. Koen, että pienellä jatkokoulutuksella minun olisi helppo työskennellä myös kaivoksen prosessissa tai infrapuolella. Suunnitelmissa on suorittaa ylempi ammattikorkeakoulu (YAMK) ja ehkä käyn myös syventäviä ammattiopintoja. Mielestäni jatkuva oppiminen on tärkeää.

Tällä hetkellä työskentelen projektipäällikkönä hankkeessa, jossa suunnittelen ja toteutan erilaisia vesi- ja maarakennustöitä. Minulla oli töihin pehmeä lasku, koska aluksi oli rauhallista. Kesästä on tulossa kiireinen, koska minulle kuuluu projektissa suunnittelu, kilpailutus, urakointi ja viestintä. Täällä on ihan erilaista tehdä töitä kuin esimerkiksi kaivoksella, jossa oli paljon kontrolloidumpaa. Siellä mentiin tilanteesta seuraavaan, eikä ikinä tiennyt millainen seuraava päivä tulisi olemaan. Olisi hienoa jos projektin aikana tulisi jatkohankkeita joihin voisi työllistyä.

Tulevaisuuden tavoitteena olisi pysyä leivän syrjässä ja työllistyä Barentsin alueelle. Voisin olla yksityisellä tai julkisella puolella töissä, tai vaikka perustaa joskus oma yritys. Vielä se ei kuitenkaan ole ajankohtaista.

-Ville Pyhäjärvi, alumni rakennus- ja yhdyskuntatekniikka