kuva
tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia maanmittaustekniikan päiväopinnoista

Maanmittausalalla ovat laajat työllistymismahdollisuudetOlen aiemmalta koulutukseltani kartoittaja, joten maanmittausalan opintoihin hakeutuminen tuntui luonnolliselta. Olen aina ollut kiinnostunut tekniikasta, ja insinööriopinnot ovat olleet minulle aika lailla itsestäänselvyys jo pitemmän aikaa. Olen myös työskennellyt alan parissa muutamana kesänä Lapin Maanmittaustoimistolla. Valitsin Lapin AMKin koulutuspaikakseni, koska halusin jäädä kotipaikkakunnalleni.

Janne Matilainen maanmittaus.jpg Lapin AMKissa maanmittausalan opinnot ovat hyvin käytännönläheisiä. Opintoihimme kuuluu useita itsenäisesti suoritettavia harjoitustöitä, joten kyseiset asiat tulee opittua hyvin. Myös teoriaosuudesta pidetään huolta, jotta harjoitustyöt onnistuvat. Tämän lisäksi opintoihimme kuuluu useita projektitöitä, jotka opettavat käytännönläheisen työskentelyn ohella hallinnointitaitoja. Opintomme sisältävät lisäksi kiinteistötekniikkaa ja -taloutta, lainsäädäntöä, paikkatietoa, geofysiikkaa, matematiikkaa, yrittäjyyttä, runsaasti alan ohjelmistoja sekä mittaustekniikkaa. Mielestäni opinnoissa mukavinta on itsenäinen, ajattelua vaativa ja ongelmaratkaisulähtöinen työskentelytapa. Harjoitustehtävät ovat myös mielenkiintoisia, ja niistä on mukava nähdä oman työn tulos. Myös erityisen hyvä luokkahenki ja Lapin AMKin järjestelmien hyvä toimivuus tuo oman osansa opiskelun mielekkyyteen.

Tällä hetkellä suoritan ensimmäistä työharjoitteluani Rovaniemen kaupungin tontti- ja paikkatietopalveluissa. Minulla on aiempaa kokemusta julkishallinnon tehtävistä Maanmittauslaitoksella, mutta halusin nähdä työn myös kunnallisella tasolla. Työtehtäväni liittyvät pääsääntöisesti yksityiseen ja julkiseen rakentamiseen. Päivittäisiä tehtäviä ovat olleet muun muassa rakennuksen paikan merkintä, valmiin sokkelin kartoitus, rajannäytöt, tonttien pyykitys sekä maastomallit. Olen myös oppinut paljon siitä, miten kunta valvoo ja hallinnoi rakentamista. Työni on ollut itsenäistä ja erilaiset työtehtävät ovat luoneet päiviin vaihtelua. Työporukka on myös ollut hyvä!

Työllistymismahdollisuudet maanmittausalalla ovat hyvin laajat, työtehtäviä löytyy niin julkiselta kuin yksityiseltäkin puolelta. Tehtävät liittyvät usein infrastruktuuriin, rakentamiseen ja kiinteistöihin. Pääasiallisena tarkoituksena on yleensä tuottaa ajantasaista sekä luotettavaa paikkatietoa. Uskoisin, että Lapin alueella kaivostoiminta voisi tuottaa uusia työpaikkoja. Valmistumisen jälkeen haluaisin katsoa, mitä yksityistoimialoilla on tarjota. Haluaisin myös olla kehittämässä maanmittausalaa.

Maanmittausala tarjoaa miellyttävän tasapainon niille, jotka pitävät sekä ulko- että sisätyöskentelystä, modernista teknologiasta ja luonnontieteistä. On mukavaa päästä soveltamaan teknistä ja matemaattista teoriaa käytäntöön. Alalla on runsaasti tehtäviä, joissa saa olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, mutta myös sellaisiakin, joissa voi syventyä vain omaan työskentelyynsä. Maanmittausalalla ollaan myös hyvin halukkaita ja valmiita hyödyntämään uusinta teknologiaa, joten tietoyhteiskuntaan kasvaneilla nuorilla on hyvät valmiudet pysyä mukana alan nopeassa kehityksessä.

 

Janne Matilainen, maanmittaustekniikan opiskelijaMaanmittaus on monipuolinen alaValitsin maanmittausalan opinnot, koska halusin alan, joka työllistäisi minut. Maanmittausala ei ollut minulle entuudestaan tuttu vaan otin siitä itse selvää ennen koulutukseen hakemista. Kuulin maanmittausalan tutkinnon työllistävän moniin eri työtehtäviin ja halusinkin työn olevan monipuolista. Koulutuspaikaksi valitsin Lapin AMKin, koska olen kotoisin pohjoisesta ja halusin myös jäädä tälle seudulle.

Jenni Marjeta maanmittaus.jpg Maanmittausalan opinnot koostuvat sopivassa suhteessa luennoista, harjoitustöistä ja projekteista. Käytäntö- ja maastoharjoituksia järjestetään sekä ulko- että sisätiloissa sopivan kokoisissa ryhmissä. Opintoihin kuuluu mm. matematiikkaa, kiinteistöasioita, rakennusmittauksia ja tietokoneohjelmien käyttöä. Mielestäni opinnot kehittävät myös sosiaalisuuttani ja laskemistaitojani. Lapin AMKissa opinnot ovat mielestäni mielekkäitä ja koulun ilmapiirikin on hyvä. Opettajat ja luokkakaverit kannustavat aina eteenpäin.

Tällä hetkellä suoritan harjoitteluani Kemijoki Oy:ssä. Kyseinen yritys on Suomen suurimpia sähköntuottajia, ja tiesin etukäteen työtehtävieni kiinteistöasioiden parissa olevan mielenkiintoista. Konkreettisiin työtehtäviini on kuulunut kiinteistöselvityksiä ja yksityistiekokouksia. Olen saanut työharjoittelustani paljon irti ja mielekkäintä työssäni ovat olleet työtoverini. Työharjoittelu on kehittänyt osaamistani hyvin kiinteistötekniikan osalta.

Maanmittausalan työmahdollisuudet ovat monipuoliset. Alalta voi työllistyä esimerkiksi kiinteistöasioihin toimiston puolelle tai työmaille ulkohommiin. Oman asuinpaikkani työllisyystilanne näyttää hyvältä, koska varsinkin tällä alalla tarvitaan aina uusia ammattilaisia esimerkiksi kiinteistöalalla tai mittaustehtävissä. Maanmittausalan palkkataso on myös hyvä. Opiskelujen jälkeen aionkin hankkia työpaikan alan parissa tai jatkaa opintojani pidemmälle.

Jenni Marjeta, ensimmäisen vuoden opiskelija

 Kiinnostavalle alalle opiskelemaanValitsin tekniikan alan, koska matemaattiset aineet olivat vahvoja sekä yläasteella että lukiossa. Näiden pohjalta päätin hakea maanmittaustekniikkaa, koska työllisyystilanne näyttää lupaavalta ja ala alkoi kiinnostaa.

karuselli%20Laura%20Laukkanen%20edit_jpg.jpgValittuani koulutusohjelman oli helppo valita minne paikkakunnalle haen, koska maanmittaustekniikkaa voi ainoastaan opiskella Rovaniemellä, Espoossa sekä ruotsinkielisellä linjalla Vaasassa. Näistä valitsin Rovaniemen, koska pääkaupunkiseutu ei ole oikein minua varten.

Ensimmäisenä ja toisena vuonna opiskellaan matematiikkaa, fysiikkaa, suomen kieltä, englantia sekä perusteita eri ammattiaineista kuten paikkatietotekniikkaa, geodeettista laskentaa sekä esimerkiksi kiinteistöoppia. Kolmantena ja neljäntenä vuonna syvennytään tarkemmin ammattiaineisiin ja voidaan valita vapaammin mitä aihealueita haluaa opiskella ja mitä taitoja syventää.

Maanmittausalalla opiskelu on sopivan rentoa. Opiskelutapoina meillä on käytössä perusluentotunnit sekä olennaisena osana atk-tunnit. Teemme myös paljon erilaisia ryhmätöitä. Meillä on myös muutama kurssi projektiopintoja, jossa hankitaan työnantajalta, esimerkiksi kunnalta, yksityiseltä yritykseltä tai maanmittauslaitokselta, tulevaan työelämään liittyviä oikeita projekteja.

Opiskeluun liittyy olennaisena osana myös yleensä palkallinen harjoittelu, joka on mielekästä ja mukavaa, koska siinä pääsee näkemään käytännössä mitä tulet tekemään työksesi sekä samalla saat palkan sekä opintopisteet. Harjoittelu tapahtuu kesäisin menemällä kesätöihin maanmittausalan työtehtäviin.

Rovaniemi on sopivan kokoinen kaupunki. Täältä löytyvät kaikki tarvittavat palvelut sekä hyvät liikuntamahdollisuudet. Vaikkakin Rovaniemi on aika pohjoisessa, suosittelen muuttamaan tänne. Täällä on mukava oma opiskelijayhteisö ammattikorkeakoulun ja yliopiston kautta.

Maanmittausalalla riittää töitä vaikkakin se on aika pieni ja tuntematon ala. Töitä tarjoaa muun muassa kunnat, maanmittauslaitos, yritykset sekä voi tietenkin perustaa oman yrityksen. Työnimikkeitä ovat esimerkiksi maanmittausinsinööri, toimitusinsinööri ja mittauspäällikkö.

Koulutusohjelma antaa hyvän valmiuden toimia maanmittausinsinöörin tehtävissä, ammattikorkeakoulussa oppii sekä teorian että käytännön. Koulusta saa muun muassa perusteet lainsäädäntöön, mittauslaitteiden ja mittaustulosten käsittelyyn ja erilaisten tietokoneohjelmien käyttöön, kuten AutoCAD:in, Novapointin, 3D-Winin ja MapInfon, mitkä ovat tärkeitä taitoja työelämässä.

 

- Laura Laukkanen, maanmittaustekniikan opiskelijaMaanmittausalasta ammattiMaanmittausala tarjoaa tekniikan alalle aikoville monia mahdollisuuksia. Maanmittaustekniikan opiskelija Tuomas Jylhä ja Lapin AMKin maanmittaustekniikan opettaja Sami Porsanger kertovat, että maanmittausinsinöörit työllistyvät monipuolisiin tehtäviin teollisuuden, julkisen ja yksityisen sektorin pariin.

Maanmittaustekniikka.jpgTyöllistyä voi esimerkiksi toimitusinsinööriksi, joka hoitaa kiinteistöjen rajojen muodostusta ja ylläpitää kiinteistörekisterijärjestelmää tai paikkatietoinsinööriksi, jotka kehittävät ja pitävät yllä paikkatietojärjestelmiä. Yksityisellä puolella talonrakennus- ja infrapuoli työllistävät, myös teollisuus: erilaiset teollisuusmittaukset ja käytännössä esimerkiksi rakennettavien tehdasalueiden tiet, infrat ja rakenteet ovat maanmittausinsinöörin tehtäväaluetta. Maanmittausinsinööri tekee mittauksia ja maailmassa on paljon mitattavaa. Maanmittausinsinöörit voivat työllistyä esimerkiksi kaivoksiin mittaustyönjohtajiksi, kertoo maanmittaustekniikan opiskelija Tuomas Jylhä.

-Itse olen ollut useampana kesänä Destia Rail Oy:ssä kesätöissä, jossa olen tehnyt ratamittauksia. Vastuu tehtävissä on kasvanut koko ajan ja tällä hetkellä minulla on myös yhden työmaan mittaukset vastuualueena, jatkaa Tuomas.

Maanmittaustekniikan opiskelijat työllistyvät hyvin jo opintojen aikana suoraan oman alan tehtäviin. Sami Porsanger kertoo, että opiskelijat yleensä työllistyvät ensimmäisissä kesätyöpaikoissa erilaisiin maastomittaushommiin, jolloin saatetaan tulla viettäneeksi aikaa ulkona ja maastossa. Myöhempinä kesinä opiskelijat työllistyvät vastuullisempiin töihin. Sekä Sami ja Tuomas ovat sitä mieltä, että maanmittaustekniikan opiskelijat yltävät jo opintojen aikana hyvään palkkatasoon.

-Maanmittausinsinöörit tekevät suhteellisen näkymätöntä työtä. Kun halutaan tietoa ympäristöstä, se vaatii yleensä maanmittarin ammattitaitoa. Maanmittausinsinöörille mittalaitteet ja koordinaatit ovat tuttuja: maanmittausinsinööri mittaa esimerkiksi minne tiet maastossa tulevat, tonttien ja kiinteistöjen sijainnit ja ovatko esimerkiksi rakennukset suorassa. Myös paikkatietopuoli on tuttua maanmittareille, kartat ovat maanmittausinsinöörien käsialaa ja maanmittausinsinöörit ylläpitävät niitä lähtökohtaisesti, kuvailee Sami Porsanger.

-Teknologian kehittyminen alalla on ollut nopeaa, maanmittausinsinöörit tekevät esimerkiksi 3D –mallinnusta infrapuolella ja erilaiset mittalaitteet ja huipputeknologiset ratkaisut valtaavat alaa, Sami jatkaa.

Vaikka maanmittausinsinöörit työllistyvät hyvin Suomessa, ei kansainvälinen ura ole mahdoton.

-Maanmittaustekniikan insinöörit voivat työllistyä kansainvälisesti etenkin yksityiselle sektorille, sillä samat mittauslaitteet ovat käytössä ympäri maailmaa. Ruotsiin ja Norjaan työllistyy maanmittareita, kertoo Tuomas, joka itsekin on kansainvälisessä nuorten maanmittareiden toiminnassa mukana. Tuomas kertookin, että maanmittarit jo opintojen aikana verkostoituvat hyvin, sillä maanmittausinsinöörejä koulutetaan vain muutamissa ammattikorkeakouluissa. Opinnoissa käydään perusaineita mitä muutkin insinöörit opinnoissaan käyvät, ja esimerkiksi kiinteistölainsäädäntö, kiinteistökauppaan liittyvä lainsäädäntö, on merkittävä osa opintoja.

-Jos kiinnostaa maantieto koulussa, kartat ja luonto, on maanmittausinsinöörin työ juuri oikea. Tosin maanmittausinsinöörit tekevät paljon sisähommiakin ja oman kiinnostuksen mukaan voi suuntautua myös siistiin sisätyöhön, kertoo Tuomas.

-Maanmittaustekniikan opinnot ovat monipuolisia ja kehitystahti alalla on kova teknologian saralla. Ala on hyvin työllistävä, summaa Sami Porsanger haastattelua yhteen.

Maanmittausinsinööriksi voi opiskella Rovaniemellä Lapin AMKissa.

Maanmittaustekniikan insinööriopinnoista valmistuu maanmittausinsinöörejä, jotka tuottavat paikkatietoja ja karttoja yhteiskunnan ja ihmisten tarpeisiin, sekä samalla maanmittausinsinöörit vastaavat kiinteistöjen muodostuksesta ja kiinteistöjä koskevien tietojen luotettavuudesta. Opinnot toteutetaan päiväopintoina mutta myös monimuoto-opintoina, jolloin opinnot voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta ja esimerkiksi työn ohessa. Opinnot kestävät 4 vuotta.

Tuomas kertoo opinnoistaan myös seuraavalla videolla: Kokemuksia maanmittaustekniikan opinnoista