tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Insinööri, maanmittaustekniikka

Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka

Maanmittaustekniikka koulutuskorttikuva 800x300.jpg

Maanmittausinsinöörit tuottavat paikkatietoja ja karttoja yhteiskunnan ja ihmisten tarpeisiin ja vastaavat kiinteistön muodostuksesta ja kiinteistöjä koskevien tietojen luotettavuudesta sekä maankäytön suunnittelusta.

Opiskelussa korostetaan maanmittausalan teknisten taitojen hallintaa sekä kykyä yhteistyöhön, projektien hallintaan ja mahdollisuutta toimia itsenäisenä yrittäjänä. Lisäksi koulutuksessa painotetaan jatkuvan opiskelun merkitystä, kykyä seurata maanmittausalan kehitystä ja alalla esiintyvien ongelmien ratkaisutaitoa.

Mittaus- ja kartoitustekniikkaan liittyvissä ammattiopinnoissa opetetaan maastomittauksia, rakennusmittauksia, paikkatietotekniikkaa, kaukokartoitusta ja kartoitushankkeiden suunnittelua. Kiinteistötekniikkaan ja -talouteen liittyvissä ammattiopinnoista opetetaan toimitustuotantoa, maankäytön suunnittelua, kiinteistöliiketoimintaa ja lainsäädäntöä.
Koulutus antaa valintojen mukaan pätevyyden mm. kaavanlaatijan ja toimitusinsinöörin tehtäviin. Koulutuksella opiskelija saa myös ammattitaidon kiinteistöinsinöörin tehtävien hoitamiseen. Maanmittausinsinööri voi työskennellä myös kiinteistöarviointiin, yhdyskuntasuunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä tehtävissä. Maanmittausinsinöörit toimivat valtion ja kuntien organisaatioissa, yksityisissä yrityksissä ja yrittäjinä. Alan ammattinimikkeitä ovat mm. toimitusinsinööri, kaavoittaja, kartastoinsinööri, paikkatietoinsinööri ja myynti- tai projektipäällikkö.

Maanmittausinsinööriksi voi opiskella myös monimuoto-opintoina, jolloin opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa ja asuinpaikasta riippumatta. Huomattava osa opinnoista järjestetään verkko-opintoina. Lähijaksoja järjestetään Rovaniemellä 2-3 kertaa lukukaudessa. Aikaisemmin opiskeltu ja työssä hankittu osaaminen otetaan huomioon opintojen hyväksilukemisessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen, omia oppimistavoitteita tukeva opintosuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen. Lue lisää monimuoto-opintojen toteutuksesta ja aloitusajankohdasta täältä.

Valintakokeeseen voit valmistautua kertaamalla matematiikkaa (mm. laskutoimitusten laskujärjestys ja merkkisäännöt, polynomi- ja potenssilaskenta, yhtälöiden ja yhtälöparien ratkaiseminen sekä taso- ja avaruusgeometria) ja laskemalla vanhoja valintakoetehtäviä. Järjestämme Rovaniemellä ja Kemissä Insinööriopintoihin valmentavan matematiikan opintojakson.

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmiin.

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Pasi Laurila, Rovaniemi
puh. 040 536 5873, pasi.laurilasähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 • Tutkinto
  Insinööri (AMK)
 • Opiskelutapa
  Päiväopinnot tai monimuoto-opinnot
 • Laajuus ja kesto
  240 op, 4 vuotta
 • Aloituspaikat päiväopinnot
  Rovaniemi 30 (Syksy 2018)
 • Aloituspaikat monimuoto-opinnot
  Rovaniemi 35 (Syksy 2018)
 • Hakuaika
  14.3. - 28.3.2018
  (Opintojen aloitus syksyllä 2018)
 • Valintakokeet
  31.5.2018
Näin osallistut yhteishakuun

Vanhat valintakokeet

Löydät meidät