kuva
tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Insinööri, konetekniikka

Opiskelijoiden kokemuksia konetekniikan opinnoista

Yritysvierailut osana opintojaMartti Holopainen.jpg
Konetekniikan opinnot olivat minulle luonteva valinta, sillä kiinnostuin koneista ja niiden toiminnasta jo polvenkorkuisena. Alaan liittyvää koulutusta minulta ei ennestään löytynyt vaan lähtökohdan AMK-opintoihin minulle tarjosi lukio.

Valitsin Lapin AMKin, koska halusin olla lähellä pohjoisen luontoa, nauttia oikeasta talvesta, lumesta ja pakkasesta sekä kesällä yöttömästä yöstä. Yhtenä valintakriteerinä oli myös koulun läheinen yhteistyö paikallisen raskaan teollisuuden kanssa sekä se, että Lapin AMKin tarjoama opetus antaa erinomaiset valmiudet toimia erilaisissa teollisuuden tehtävissä. Lisäksi opinnoissa korostuu pohjoisen luonnonolojen huomioiminen, joka vaikutti myös valintaani.

Muutin Kemiin opiskeluiden myötä Keminmaasta. Opiskelijakaupunkina Kemi on pieni, mutta tiivis. Kemi on sopivankokoinen liikkua jalan ja vuokrataso on opiskelijaystävällinen. Opiskelijapiirit ovat kohtuullisen kokoiset, joten täällä on helppo tutustua ja verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa.

Opinnot ovat edenneet mukavasti mielenkiintoisten kurssien myötä. Näin toisen vuoden keväällä perusopinnot alkavat olla takana ja suuntaavat opinnot edessäpäin. Perusopinnot sisältävät paljon yleisaineita. Opinnot sisältävät myös paljon projektiluontoisia kursseja, joissa harjoitellaan kunnossapitoa, näytteentutkimista sekä muuta alaan liittyvää. Työharjoittelut suoritamme kesäisin olemalla alan työpaikoissa oikeissa töissä ja näin ollen harjoittelusta saamme siis myös palkan.

Olemme käyneet vuosikurssini kanssa tutustumassa muun muassa Outokummun terästehtaaseen Torniossa, tuulivoimaloihin ja metsähakkuisiin, joten aina ei tarvitse istua koulun penkillä vaan pääsee tutustumaan mielenkiintoisiin paikkoihin. Mielestäni tämä on mukavaa vaihtelua. Ympäristönä Lapin AMK antaa hyvät puitteet opiskeluun ja oppimiseen.

Lappi on täynnä mahdollisuuksia ja pelkästään Meri-Lapin alueelta löytyy useita potentiaalisia työnantajia konetekniikan insinöörille esimerkiksi paperi- ja kartonkiteollisuudessa tai terästeollisuudessa ja kaivosalalla. Kun tähän lisätään hyvin sujuneet opinnot, työllistymistilanne näyttää mielestäni valoisalta.


- Martti Holopainen, konetekniikan opiskelija
Kansainvälisyys luo mahdollisuuksiaJani Puska1.jpg
Ennen opintojeni alkua en oikeastaan tiennyt mitä halusin opiskella tai missä. Korkeakoulutus kuitenkin kiinnosti suuresti ja tekniikka on aina ollut lähellä sydäntäni, joten Lapin AMKin konetekniikan koulutusohjelma vaikutti loistavalta vaihtoehdolta ja sitä se on ollutkin.

Kemiin muuttaminen Rovaniemeltä oli kaikkia ennakkoluuloja vastaan sangen miellyttävä kokemus. Kemi on rauhallinen ja mukava pieni kaupunki meren äärellä. Kaikki tarvittavat palvelut ovat lähellä ja kulkumahdollisuudet Tornioon, Ouluun sekä Rovaniemelle ovat monipuoliset ja hyvät.


Opiskelut ovat olleet alusta asti teorian ja käytännön sekoitusta, luentoja sekä projekteja. Tämä on sopinut minulle todella hyvin ja oppiminen on ollut mielekästä. Toisen opintovuoden aikana oli mahdollisuus valita kolmen suuntautumisvaihtoehdon väliltä: kaivos-, tuotanto- tai konetekniikka. Omalla kohdallani päätös oli selkeä: konetekniikka. Suuntautumisvaihtoehto antaa minulle täydet valmiudet työskennellä tulevaisuudessa konealan suunnittelutehtävissä.


Olemme perehtyneet nyt kolmannella opintovuodella syvällisesti 3D-tulostukseen sekä työelämän oikeisiin suunnittelutöihin. Konetekniikan puolella teemme myös yhteistyötä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen CERN:in kanssa. Lähdenkin tämän yhteistyön mahdollistamana työharjoitteluun Sveitsiin ensi kesän ajaksi. Yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa ja joka vuosi valitaan uudet kaksi konetekniikan opiskelijaa, jotka pääsevät työskentelemään maailman kehittyneimmässä tutkimuslaitoksessa.


Opinnot Lapin AMKissa mahdollistivat minulle myös opiskelun ulkomailla. Kävin kolmannen vuoden syksyllä vaihdossa Yhdysvalloissa viiden kuukauden ajan ja lähtöäni en ole katunut hetkeäkään. Reissaamisen ohella opiskelin Tennesseen teknillisessä yliopistossa samankaltaisia asioita mitä luokkatoverini Suomessa. Opinnot ulkomailla olivat erittäin mielenkiintoisia ja ovat varmasti hyödyksi tulevaisuudessa insinöörinä työskennellessäni.


Lapin AMKin konetekniikan osasto tarjoaa laadukasta opetusta sekä loistavia mahdollisuuksia tulevaisuutta ajatellen. Tekniikasta vähääkään kiinnostuneen kannattaa valita konetekniikan koulutus, sillä se takaa tulevaisuudessa todella monipuoliset ja hyvät työllistymismahdollisuudet. Valmistumisen jälkeen aion suunnata ulkomaille töihin. Mikäli mielenkiintoisia työtarjouksia ei ilmene, jatkan opiskelua diplomi-insinööriksi. Lapin AMK on mielestäni antanut minulle erinomaiset valmiudet tehdä tulevaisuudessa mitä ikinä haluankaan. Loppu on kiinni omasta motivaatiosta.


- Jani Puska, konetekniikan opiskelija
Ala on työllistänyt hyvin jo opintojen aikanaValmistuttuani lukiosta päätin hakea Lapin ammattikorkeakouluun opiskelemaan konetekniikan insinööriksi, koska koneet ja etenkin kaivosala kiinnostivat minua.

konetekniikka kuva.jpgOlin aiemmin työskennellyt Kittilässä kaivoksella ja minulla on myös sukulaisia, jotka ovat töissä täällä Lapissa. Sen vuoksi muuttaminen Espoosta Kemiin ei ollut minulle ongelma ja muutenkin vaihtelu vain virkistää. Kemi on opiskelupaikkakuntana pieni, mutta silti täältä löytyy hyvin opiskelijan kaipaamat palvelut. Lapin AMK itsessään opiskelupaikkana oli minulle positiivinen yllätys.

Konetekniikan opinnot ovat olleet mielenkiintoisia. Ensimmäisen vuoden loppupuolella valitsemme suuntautumisen, joka omalla kohdallani on kaivosala. Kaksi ensimmäistä vuotta opinnoissa ovat kuitenkin yhteisiä perusopintoja ja kolmantena vuonna vasta aloitetaan suuntautuvat opinnot. Opintoihin kuuluu myös käytännönläheisiä projekteja ihan opintojen alkuvaiheesta lähtien. Se tarkoittaa sitä, että käymme ensin läpi teoriaa, jonka jälkeen siirrymme toteuttamaan asiat käytännössä. Minua on opinnoissa kiinnostanut varsinkin suunnittelupuoli ja suunnitteluohjelmistojen käyttö.

Opintoihin kuuluvat harjoittelut suoritetaan pääasiassa kesäisin kesätöiden yhteydessä palkallisina. Kemissä tehtaat rekrytoivat paljon opiskelijoita töihin, mutta töiden saamiseen vaikuttaa myös oleellisesti oma aktiivisuus. Tehtaiden lisäksi myös kaivokset työllistävät esimerkiksi kunnossapitotehtäviin. Itse olen työllistynyt hyvin jo opintojen aikana ja tulevana kesänä työskentelen toista kertaa terästehtaalla tuotantopuolella. Valmistumisen jälkeen konetekniikan insinööri voi työllistyä muun muassa työnjohtotehtäviin, suunnittelutehtäviin tai teollisuusinsinööriksi.

Suosittelen konetekniikan alaa myös muille, sillä se tarjoaa hyvät työllistymismahdollisuudet ja on kaikin puolin monipuolinen ala. Itse ainakin koen tämän hyväksi koulutukseksi ja opiskelun mieluisaksi. Koulutusohjelmaan kuuluu paljon hyviä kursseja ja koulusta löytyy myös hyvät ja ammattitaitoiset opettajat.


-Niko Valvimo, konetekniikan toisen vuoden opiskelijaProjektien kautta työelämäänKoulutusohjelma sisältää matemaattisia aineita, lujuuslaskentaa, fysiikkaa. Lisäksi siihen kuuluu tuotteiden suunnittelua sekä mallinnusta eri mallinnusohjelmilla.

karuselli_tekun_opiskelija_Juho Jakku.jpg Alussa oli paljon luentoja, tavallisia kursseja läksyineen. Loppua kohden opetus on muuttunut enemmän projektipainotteisemmaksi. Yleensä projektit ovat työelämästä tulleita, oikean pohjan omaavia tehtäviä. Niitä ei ole keksitty pelkästään opetusta varten, vaan ovat juurikin sellaisia projekteja ja tehtäviä joita työelämässä joudutaan tekemään. Mielestäni tämä on erittäin hyvää koulutusta ja valmistautumista työelämän tehtäviin. Harjoitetaan kuinka projektissa toimitaan ja mitä siinä tulee tehdä.

 

Parasta opinnoissa on ehdottomasti mielekkäät projektit. Ne ovat auttaneet suhteuttamaan, millaista on olla työelämässä mukana valmistumisen jälkeen. Myös aina saatavilla oleva opettajien apu ja opastus on ollut erittäin suuressa asemassa opiskelujen aikana.

Ala antaa erittäin hyvän pohjan kaikkiin teollisuuden insinööritehtäviin. Ei ole oikeastaan mitään tehdasta mihin et voisi mennä töihin tällä koulutusalalla. Lisäksi tehtävät asiat ovat mielenkiintoisia, sekä niissä pääsee toteuttamaan itseänsä, esimerkiksi suunnittelussa ja uusien asioiden ja keksintöjen kehittämisessä.

Kemi on suhteellisen pieni paikkakunta. Täällä opiskelijapiirit ovat pieniä, mikä edesauttaa opiskelijoiden sosiaalista verkostoitumista. Tämä on erittäin hyvä asia, sillä tämän hetken opiskelijatoverit voivat olla tulevaisuudessa työnantajiasi, työkavereita tai mahdollisia alaisia. Lisäksi pieni koulu sekä pieni opiskelijamäärä mahdollistavat paremman opetuslaadun sekä paremman tuen ja opastuksen opettajilta.

Työllistyminen ei enää ole itsestään selvä asia näinä aikoina, mutta mitä olen tutkimuksia seurannut, ainakin Lapin AMK Kemin yksiköstä valmistuneet koneinsinöörit ovat kovassa kysynnässä Suomessa. Valmistuneista lähes kaikki saavat työpaikan. Noin 90% valmistuneista työskentelee Lapissa ja loput 10% Pohjois-Pohjanmaalla. Tällä alueella suurimmat työllistäjät ovat paperi- ja terästeollisuus. Yleisimmin insinöörit työskentelevät asiantuntijoina projekteissa sekä suunnittelutoimistoissa.

 

- Juho Jakku, Kone- ja tuotantotekniikan opiskelijaKäytännönläheisyydellä merkittävää etua oppimiseenJenni Hooli konetekniikka (filtteröity).jpg
Valmistuin Lapin AMKista konetekniikan insinööriksi maaliskuussa 2017 ja tällä hetkellä työskentelen alan työtehtävissä Outokummun Kemin kaivoksella.

Päädyin opiskelemaan Lapin AMKiin, sillä halusin laajentaa tieto / taitopohjaani erittäin mielenkiintoisen alan parissa, sillä työskentelin kaivosalalla jo ennen opintojeni aloittamista. Halusin jatkaa opintoja ja vaihtoehtoja selatessa huomasin, että konetekniikan insinööriopinnoissa uutena suuntautumisvaihtoehtona oli tullut kaivostekniikka.

Käytännönläheisyys oli konetekniikan opinnoissa vahvasti mukana, sillä pääsimme testaamaan teoriatietoa käytännössä muun muassa hydrauliikkaan ja pneumatiikkaan osalta. Kaivostekniikan kursseilla opiskelimme myös Tornion kaivosalan oppimisympäristössä, jossa pystyi näkemään kaivosalan perusperiaatteet aina murskauksesta alkaen.

Mielestäni opintojen käytännönläheisyys antoi merkittävää etua oppimiseen, sillä ainakin minun mielestäni itse tekemällä oppii parhaiten eli käytännönläheiset kurssit ovat korvaamattomia ja niiden avulla teoriatiedon pystyy sisäistämään perusteellisemmin.

Excursioiden eli yritysvierailujen myötä pääsimme opintojen aikana tutustumaan alan eri yrityksiin ja heidän prosesseihin. Myös muutamilla kursseilla teimme työelämälähtöisiä projekteja, joissa teimme esim. yritykselle CAD-piirustuksia yms. Työelämälähtöisyys avartaa näkemystä alan yrityksistä sekä auttaa opiskelijaa hahmottamaan mahdollisuuksia valmistumisen jälkeen.

Tekniikan alan opinnoissa työharjoittelut tehdään kesäaikoina. Mielestäni työharjoittelut ovat erittäin tärkeitä, sillä niiden aikana opiskelija pääsee tutustumaan työelämään sekä oppimaan paljon uusia asioita. Pari ensimmäistä työharjoittelua yleensä koostuvat tuotannollisista työtehtävistä, joiden aikana opiskelija näkee miten kaikki käytännössä tapahtuu.

Käytännön osaamisella pystyy näkemään paremmin parannus- ja kehityskohteet, joita saattaa olla mahdollista pohtia esimerkiksi opinnäytetyön puitteissa. Työharjoittelut ovat myös erittäin hyvä mahdollisuus tuoda esille omaa osaamistaan sekä asennetta työntekijänä. Tekniikan ala työllistää koko ajan enemmän, joten alalla on erittäin hyvä työllisyys. Kesätöitä on hyvin tarjolla, joiden ohessa pystyy suorittamaan harjoittelujaksotkin.

Tekniikan alan ammattikorkeakouluopinnot antavat erittäin hyvät eväät tulevaisuutta ajatellen oli päämäärä sitten mikä tahansa. Konetekniikan opinnoissa pystyin yhdistämään monimuoto- sekä päiväopintoja vapaasti, joka oli erittäin positiivista ja mahdollisti opiskeluni työn ohessa. Tällä alueella on paljon tekniikan alan teollisuutta, jonka vuoksi kesätöihin pääseminen ja sitä kautta tärkeän työkokemuksen saaminen on mahdollista, sen vuoksi suosittelisin tätä alaa myös muille.

Parasta opinnoissa oli se kun pääsin vaihtoon Tennessee Technological Universityyn. Myös mieheni ja tyttäremme sekä tietenkin koiramme olivat mukana. Vuoden aikana pääsimme tutustumaan amerikkalaiseen kulttuuriin sekä opintojeni lisäksi reissaamaan ympäri Yhdysvaltoja. Tämä oli unohtumattomin opiskelukokemukseni.

- Jenni Hooli, konetekniikan insinööri