tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Insinööri, konetekniikka

Insinööri (AMK), konetekniikka

Konetekniikka koulutuskorttikuva 800x300.jpg

Konetekniikan insinöörikoulutus antaa opiskelijalle tekniset perusvalmiudet toimia moninaisissa työtehtävissä teknologiateollisuudessa.


Opiskelija saa hyvät ammatilliset tiedot ja taidot teollisuudessa käytettävien laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun, valmistukseen, kunnossapitoon ja kustannuslaskentaan. Myös konepajateollisuus, markkinointi, ryhmätyö ja johtaminen tulevat tutuiksi.

Käytännönläheisessä koulutuksessa painottuvat laboratorio- ja harjoitustyöt: teoreettisten opintojen lisäksi opiskellaan käytännönläheisesti ajanmukaisissa laboratorioissa. Opiskelu on projektimuotoista ja työelämälähtöistä.

Opintojen keskeisiä aihealueita ovat tuotantotekniikka, koneautomaatio, koneensuunnittelu, tuotesuunnittelu ja energiatekniikka. Tuotantotekniikka on laaja opiskelukokonaisuus, joka sisältää metallialan valmistusmenetelmien, laatutekniikan, tuotannonohjauksen, työturvallisuuden, esimiestoiminnan ja kunnossapidon aihealueet.

Koneautomaatiossa opetetaan pneumatiikkaa ja hydrauliikkaa. Laboratoriotyöskentely on tärkeä tapa oppia.

Koneensuunnitteluun kuuluvat materiaalioppi, statiikka ja lujuusoppi.

Tuotesuunnittelussa korostuvat tietokoneohjelmien käyttö suunnittelun apuvälineenä.

Opintojen aikana suuntaudutaan joko konetekniikkaan, jolloin opiskelija saa hyvät valmiudet toimia konealan suunnittelu-, markkinointi- ja opetustehtävissä, tuotantotekniikkaan, jossa opiskelija saa perustaidot koneiden, laitteiden ja prosessiteollisuuden tuotteiden tuotannosta, tai kaivostekniikkaan, jossa suuntaudutaan kaivannaisalan insinööritehtäviin.

Opiskelija voi halutessaan valita toisen vuoden jälkeen tuotantopainotteisen suuntautumisvaihtoehdon, jossa työharjoittelun osuus opinnoista on tavanomaista suurempi.

Tuotantopainotteinen opiskelu sopii erityisesti työnjohtotehtävistä kiinnostuneille.

Koneinsinöörit toimivat koneiden, laitteiden ja tuotantolinjojen suunnittelussa, valmistuksessa ja kunnossapidossa. Muita työllistäviä tehtäväalueita ovat mm. kehitys-, markkinointi- ja koulutustehtävät. Työpaikkoja löytyy kansainvälisistä toimintaympäristöistä, kuten teollisuustuotantolaitoksista, konepajoista, suunnittelutoimistoista ja teknisen kaupan piiristä.

Konetekniikkaa voi opiskella myös monimuoto-opintoina, jolloin opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa ja asuinpaikasta riippumatta. Huomattava osa opinnoista järjestetään verkko-opintoina. Aikaisemmin opiskeltu ja työssä hankittu osaaminen otetaan huomioon opintojen hyväksi lukemisessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen, omia oppimistavoitteita tukeva opintosuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen. Lue lisää monimuoto-opinnoista ja opintojen aloitusajankohdasta täältä.


Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmiin.

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Lauri Kantola, Kemi
puh. 050 337 6901, lauri.kantolasähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg

Kysy lisää tai tilaa esite!

 

 • Tutkinto
  Insinööri (AMK)
 • Opiskelutapa
  Päiväopinnot tai monimuoto-opinnot
 • Laajuus ja kesto
  240 op, 4 vuotta
 • Aloituspaikat päiväopinnot
  Kemi 25 (Syksy 2018)
 • Aloituspaikat monimuoto-opinnot
  Kemi 30 (Syksy 2018)
 • Hakuaika

  14.3. - 28.3.2018
  (Syksyllä 2018 alkaviin koulutuksiin)

 • Valintakokeet
  31.5.2018
Näin osallistut yhteishakuun

Vanhat valintakokeet

Löydät meidät