kuva
tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

BIO- JA KIERTOTALOUDEN MUUNTOKOULUTUS

Konetekniikka , insinööri (AMK)
Maanmittaustekniikka, insinööri (AMK)
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri (AMK)
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK)
Metsätalous, metsätalousinsinööri (AMK)

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä bio- ja kiertotalouden alan eri työtehtävissä. Koulutuksessa käydään läpi prosesseja biotalouden, kiertotalouden ja prosessitekniikan aloilla toiminnan turvallisuus, taloudellisuus ja ympäristövaikutukset huomioiden.

Koulutuksesta valmistuva insinööri voi työskennellä mm. kemiallisen puunjalostuksen, mekaanisen puunjalostuksen, sahateollisuuden ja prosessiteollisuuden sekä näiden urakoitsijoiden palveluksessa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kunnossapidon yrityksissä ja laitevalmistajien palveluksessa.

Koulutuksesta valmistuvien tyypillisiä työtehtäviä ovat: kunnossapitoinsinööri, suunnitteluinsinööri, käyttöinsinööri, projekti-insinööri, tutkimusinsinööri, logistiikkainsinööri, prosessi-insinööri, tuotantoinsinööri ja automaatioinsinööri.

Kenelle?

Muuntokoulutus on tarkoitettu

 • vastaavilta opintolinjoilta insinöörin tai metsätalousinsinöörin opisto-, ammatillisen korkea-asteen,  AMK- tai DI-tutkinnon suorittaneille ja
 • niille, joilla on suoritettuna vastaavista koulutusohjelmista vähintään 120 opintopistettä.

Tutkinnon tulee olla suoritettu 31.7.2018 mennessä.

Opistoinsinööritutkinnon suorittaneet voivat muuntokoulutuksella päivittää tutkintonsa korkeakoulututkinnoksi.

Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten.

Opintojen toteuttaminen

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) on laajuudeltaan 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60-120 opintopistettä.

Koulutus kestää 1 - 2 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta.

Koulutus toteutetaan pääosin etäopetuksena arki-iltaisin sekä perjantai-iltaisin ja lauantaisin. Lähijaksot pidetään Rovaniemellä.

Opiskeluun sisältyvien kehittämisprojektien ja harjoitusten kautta opintoja ja työelämän käytänteitä voidaan yhdistää. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintolukuvuodet aloitetaan lähiopetusjaksolla.

Miten haen koulutukseen?

Lapin AMKin oma haku: Lapin AMK Insinööri- ja Metsätalousinsinöörikoulutus Bio- ja kiertotalouden muunto k2018

Hakuaika: 13.3. klo 08:00 – 30.4.2018 klo 15:00

Haku tehdään Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa www.opintopolku.fi.

Opintopolussa koulutuksen tiedoista löydät

 • Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
 • Tarkemmat tiedot koulutuksesta
 • Valintaperusteet

 

Hakijan tulee toimittaa tutkintotodistuskopiot hakijapalveluihin 15.5.2018 mennessä.

Miten haen muihin opintoihin?

Väyläopinnot 30 op
Avoin ammattikorkeakoulu

Erikoistumiskoulutus 15 tai 30 op

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Jyrki Huhtaniska Rovaniemi
puh. 040 546 8856, jyrki.huhtaniskasähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 • Tutkinto

  Insinööri (AMK)
  Metsätalousinsinööri (AMK)

 • Opiskelutapa
  Monimuoto-opinnot
 • Laajuus
  240 op (toteutuslaajuus 60-120 op), 1½ vuotta