tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Geronomi, geronomikoulutus

Geronomi (AMK)
Geronomikoulutus

Geronomi (AMK) on monialaisen vanhustyön osaaja, joka toiminnallaan kehittää tulevaisuuden vanhustyötä ja mahdollistaa iäkkään ihmisen mielekkään elämän, osallisuuden ja toimijuuden vahvistumisen. Opiskelussa korostamme yhteistyötaitoja, ryhmässä oppimista ja itseohjautuvuutta.

Koulutuksessa yhdistämme käytäntöön monitieteisen teoriapohjan (mm. gerontologia, fysioterapia, hoitotiede, sosiaali- ja käyttäytymistieteet). Opinnoissa pääteemoja ovat:

 • Monialainen orientaatio ikääntymiseen ja ikäihmisen kohtaamiseen
 • Ikäihmisen osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen eri toimintaympäristöissä
 • Ikäihmisen hoiva, hoito ja kuntoutuminen
 • Ikäihmisten palveluiden johtaminen, organisointi ja kehittäminen


Opintojen laajuus on 210 opintopistettä  ja opiskelun kestoaika 3.5 vuotta. Opiskelu toteutuu päivä- ja monimuoto-opiskeluna. Oppimisympäristönä käytetään mm. Moodle-verkko-oppimisympäristöä sekä iLinc-etäopiskelujärjestelmää. Kontaktiopetusta on 3-5 päivää/ kk, josta osa toteutuu iLincissä ja osa kontaktiopetuksena oppilaitoksella. Koulutukseen sisältyy viisi käytännön harjoittelun jaksoa, joiden pituudet vaihtelevat kuudesta yhdeksään viikkoon. Harjoittelut on mahdollista suorittaa myös opiskelijan kotipaikkakunnalla tai ulkomailla kansainvälisenä vaihtona. 

Opiskelumenetelminä käytetään monipuolisesti luentoja, ryhmäkeskusteluja, itsenäisiä oppimistehtäviä, tenttejä ja toiminnallisia harjoitteita hyödyntäen Moodle-verkko-oppimisympäristöä. Sekä teoriaopetus että käytännön harjoittelut toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa.

Koulutukseen valituille opiskelijoille laaditaan opiskelujen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma. Siinä huomioidaan opiskelijan koulutuksen ja työkokemuksen kautta hankittu, geronomi (AMK) osaamistavoitteita vastaava osaaminen.

Geronomit työskentelevät seniori- ja vanhustyön ohjaus-, asiantuntija-, koordinointi-, kehittämis- ja esimiestehtävissä. Työpaikkana voivat olla kuntoutusyksiköt, kotihoito, palvelutalot, vanhainkodit, järjestöt, projektit ja hoiva- ja hoitopalveluyrittäjyys.

Voit lukea lisää geronomi-opintojen toteutuksesta ja aloitusajankohdasta täältä.

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmiin.

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Tuula Ahokumpu, Kemi
puh. 040 841 7981, tuula.ahokumpusähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakutoimisto
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 • Tutkinto
  Geronomi (AMK)
 • Opiskelutapa
  Monimuoto-opinnot
 • Laajuus ja kesto
  210 op, 3½ vuotta
 • Aloituspaikat
  Kemi 20 (Syksy 2017)
 • Hakuaika
   15.3.-5.4.2017 (Syksyllä 2017 alkavat opinnot)
 • Valintakokeet
  6.6.2017
loydat_meidat.jpg