tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Geronomi, geronomikoulutus

Geronomi (AMK)
Geronomikoulutus

Geronomi (AMK) on monialaisen vanhustyön osaaja, joka toiminnallaan kehittää tulevaisuuden vanhustyötä ja mahdollistaa iäkkään ihmisen mielekkään elämän, osallisuuden ja toimijuuden vahvistumisen. Opiskelussa korostuu yhteistyötaidot, ryhmässä oppiminen ja itseohjautuvuus.

Geronomikoulutus on sosiaali- ja terveysalan koulutus, jossa yhdistyy käytäntöön monitieteinen teoriapohja (mm. gerontologia, fysioterapia, hoitotiede, sosiaali- ja käyttäytymistieteet).

Opinnot rakentuvat lukukausiteemoille:

1. Monialainen orientaatio ikääntymiseen ja ikäihmisen kohtaamiseen
2. Monialainen arviointiosaaminen ja gerontologinen hoiva ja hoitotyö
3. Gerontologinen ohjaus- ja kuntoutusosaaminen
4. Ikääntyvän väestön palvelut ja palveluohjausosaaminen
5. Ikääntyvän väestön palvelujen koordinointi- ja johtamisosaaminen
6. Ikääntyvän väestön palvelujen kehittäjäosaaminen
7. Vanhustyön laadunhallinnan johtaminen, taloushallinto ja yrittäjyys

Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskelun kestoaika 3,5 vuotta. Opiskelu toteutuu monimuoto-opiskeluna Lapin ammattikorkeakoulun Kemin kampuksella. Oppimisympäristöinä käytetään mm. Moodle-verkko-oppimisympäristöä sekä etäopiskelujärjestelmää, joka mahdollistaa reaaliaikaisen opiskelun etäyhteyksillä. Kontaktiopetusta on 3-5 päivää/ kk, josta osa toteutuu etäyhteyksillä ja osa kontaktiopetuksena oppilaitoksella. Koulutukseen sisältyy viisi käytännön harjoittelun jaksoa, joiden pituudet vaihtelevat kolmesta kymmeneen viikkoon. Harjoitteluja on mahdollista suorittaa myös opiskelijan kotipaikkakunnalla tai ulkomailla kansainvälisenä vaihtona.

Oppimismenetelminä hyödynnetään monipuolisesti projektioppimisenmallia, yhteistoiminnallista ryhmätyöskentelyä, luentoja, itsenäisiä oppimistehtäviä, tenttejä ja toiminnallisia harjoitteita.

Sekä teoriaopetus että käytännön harjoittelut toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa.

Koulutukseen valituille opiskelijoille laaditaan opiskelujen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma. Siinä huomioidaan opiskelijan koulutusten ja työkokemuksen kautta hankittu, geronomi (AMK) osaamistavoitteita vastaava osaaminen.

Geronomit työskentelevät seniori- ja vanhustyön ohjaus-, asiantuntija-, koordinointi-, kehittämis- ja esimiestehtävissä. Työpaikkana voivat olla kuntoutusyksiköt, kotihoito, palvelutalot, vanhainkodit, järjestöt, projektit ja hoiva- ja hoitopalveluyrittäjyys.

Voit lukea lisää geronomi-opintojen toteutuksesta ja aloitusajankohdasta täältä.

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmiin.

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Tuula Ahokumpu, Kemi
puh. 040 841 7981, tuula.ahokumpusähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 • Tutkinto
  Geronomi (AMK)
 • Opiskelutapa
  Monimuoto-opinnot
 • Laajuus ja kesto
  210 op, 3½ vuotta
 • Aloituspaikat
  Kemi 20 (Syksy 2017)
 • Hakuaika
   15.3.-5.4.2017 (Syksyllä 2017 alkavat opinnot)
 • Valintakokeet

  27.4.2017 (esivalintakoe)
  5.6.2017 (valintakoe)

Näin osallistut yhteishakuun
loydat_meidat.jpg