tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Agrologi, maaseutuelinkeinot

Agrologi (AMK)
Maaseutuelinkeinot

Agrologikoulutuksessa painotamme monialaista maaseutuyrittäjyyttä, kykyä toimia pohjoisissa, vaativissa luonnonoloissa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opinnoissa korostuvat maa-, poro- ja metsätalouden ja luonnontuotealan ammattiosaaminen, asiantuntija-, kehittäjä- ja yrittäjätaidot ja ylpeys omista lähtökohdista. Perustana on pohjoisen ekosysteemin osaaminen, luonnon monialainen kestävä käyttö, käytön ohjaaminen ja eri alojen yhteistyötarpeet.

Agrologin perusosaaminen ja identiteetti sekä yleiset työelämä- ja kansainvälistymisvalmiudet ovat opintojen pohja. Valinnaisilla ammattiopinnoilla, erikoistumisharjoittelulla, opinnäytetyöllä ja vapaavalintaisilla opinnoilla voit rakentaa omaa erityisosaamista. Valinnaisten ammattiopintojen aikana voit suuntautua porotalouteen, luontoperustaiseen yritystoimintaan (luonnontuoteala, matkailu), paikkatietoon tai alueiden käytön suunnitteluun. Omaa suuntautumista tukevia ja syventäviä opintoja voit valita myös muilta AMKin koulutusaloilta ja muista korkeakouluista Suomesta ja ulkomailta. Teemme koulutuksessa yhteistyötä Oulun AMK:n luonnonvara-alan kanssa.

Hyödynnämme oppimisessa käytännön työtilanteita.  Opiskelijoiden oma tiedonhankinta ja kyky soveltaa teoriatietoa käytäntöön ovat tärkeitä. Harjoittelujaksot luovat ja vahvistavat tärkeitä työelämäyhteyksiä.

Tutkinto ja koulutus antavat valmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä, erilaisissa asiantuntija-, opetus- ja kehittämistehtävissä eri organisaatioissa ja liike-elämässä.

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmiin.

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Veikko Maijala
Puh. 040 706 1699, veikko.maijalasähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 • Tutkinto
  Agrologi (AMK)
 • Opiskelutapa
  Päiväopinnot
 • Laajuus ja kesto
  240 op, 4 vuotta
 • Aloituspaikat
  Rovaniemi 15 (Syksy 2017)
 • Hakuaika
  15.3.-5.4.2017 (Syksyllä 2017 alkavat opinnot)
 • Valintakokeet
  30.5.2017
Näin osallistut yhteishakuun

LapinAMK_vanhat_valintakokeet.jpg


loydat_meidat.jpg