kuva
lehti.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Lapin AMKin tapa toimia / Turvallisuus

Turvallisuus

Lapin ammattikorkeakoulun turvallisuuspolitiikka perustuu ennakoivaan turvallisuusjohtamiseen, jonka pohjana on riskienhallinnan ja kriisienhallinnan osaaminen. Turvallisuuden johtamisen kokonaisvastuu on korkeakoulun vararehtorilla. Lapin ammattikorkeakoulun turvallisuusryhmä ja toimipistekohtaiset turvallisuusryhmät toimivat rehtorin, turvallisuuspäällikön ja osaamisalajohtajien tukena turvallisuuden johtamisessa ja jalkauttamisessa. Turvallisuustyön kehittämistä koordinoi turvallisuuspäällikkö.

Toimeenpanovastuu jakautuu toimipisteille, niiden esimiehille ja kaikille työntekijöille heidän oman tehtävänsä edellyttämässä laajuudessa. Henkilökunnalle ja opiskelijoille järjestetään turvallisuuskoulutusta, turvallisuuden informaatiotilaisuuksia ja harjoituksia, joilla luodaan edellytyksiä vaarojen tunnistamiseen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä varmistetaan riittävä osaamistaso onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Lue lisää Lapin AMKin turvallisuuspolitiikasta.

Ilmoituslomake tapaturmille, läheltä piti tilanteille sekä muille uhka- ja vaaratilanteille 

LISÄTIETOJA

Reijo Tolppi, vararehtori
Turvallisuuden johtamisen kokonaisvastuu

Juha Perkkiö, kiinteistöpäällikkö
Turvallisuustyön kehittämisen koordinointi