lehti.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Lapin AMKin tapa toimia / Laatu / Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmä


Lapin AMKin laatujärjestelmä tukee laatupolitiikan periaatteiden saavuttamista selventämällä ja kehittämällä ammattikorkeakoulun yleisiä toimintatapoja, prosesseja ja toiminnan kannalta keskeisten tulosten seurantaa. Laatujärjestelmä perustuu The Common Assessment Framework (CAF) –malliin. CAF-malliin pohjautuva toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan kokonaisuus perustuu strategiaan ja sitä tukevaan johtamisjärjestelmään, sopimusohjaukseen sekä riittäviin toiminta- ja henki-löstöresursseihin.

CAF-malli mahdollistaa strategioiden, prosessien ja tulosten välisten syy—seuraus-suhteiden hahmottamisen. PDCA-kehän käyttö puolestaan havainnollistaa suunnittelun, toiminnan, arvioinnin ja kehittämisen jatkuvaa sykliä organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa prosesseissa. Lapin AMKin toiminta perustuu jatkuvaan kehittävään arviointiin, jonka avulla tunnistetaan toiminnan vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet. Toimintaan liittyvät asiakirjat, prosessikuvaukset ja toimintaohjeet ovat Lapin AMKin intrassa. Opintoihin liittyvät asiakirjat ja toimintaohjeet löytyvät myös Lapin AMKin www-sivuilla.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) auditoi Lapin AMKin laatujärjestelmän keväällä 2017.

 

Laatukuvio LapinAMK 2016.jpg