kuva
lehti.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Lapin AMKin tapa toimia

Laatutyö ja toiminnanohjaus raamittavat toimintaamme

 

Lapin AMKin toiminta perustuu luotettavuuteen, ennakkoluulottomuuteen ja yhteisöllisyyteen.

Toiminnanohjaukseen ja laadunhallintaan liittyvät toiminnot ovat osa henkilöstömme jokapäiväistä työtä ja opiskelijoiden oppimista. Käytännössä tämä näkyy sitoutumisena yhteisiin toimintaperiaatteisiin, asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Lapin AMKin laatukulttuuri perustuu henkilöstön, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden aktiiviseen ja avoimeen vuorovaikutukseen ja yhteisiin arvoihin. Kulttuuria edistetään palautteiden, arviointien ja auditointien avulla sekä palkinnoilla ja tunnustuksilla.

Lapin AMKin laatukulttuuri ilmaisee myös opiskelijoiden, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden yhteisen näkemyksen hyvästä laadusta.

 

Lapin AMKin tapa toimia ja kehittää toimintaansa

LapinAMK_laatukuvio_2013.jpg