Varainhankinta banner web.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely
Sijoita Lapin osaamispääomaan

Lapin ammattikorkeakoulu kutsuu yhteistyökumppaninsa vahvistamaan Lapin osaamispääomaa. Lahjoituksilla tuetaan ammattikorkeakoulun koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa.


Arktisuudesta elinvoimaa

Lapin pitkät etäisyydet ja harva asutus nostavat arvoonsa toimivat verkostot ja tiiviit yhteistyösuhteet alueen toimijoiden kesken. Lapin ammattikorkeakoulu on vahvasti maakuntaan sitoutunut kouluttaja ja kehittäjä, jonka toimintaa ohjaavat alueen ja työelämän kehittämisen tarpeet.

Lapin AMK keskittyy strategiansa mukaisesti arktiseen olosuhdeosaamiseen. Arktisen toimintaympäristön vaatimuksista nousee erityisosaamista, joka yhdistyy liiketoimintamahdollisuuksiin sekä ratkaisukeskeiseen ja avoimeen toimintakulttuuriin. Lapin AMK tutkii ja kehittää arktista olosuhdeosaamista yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa ja tukee osaltaan uuden yritystoiminnan viriämistä Lappiin.


Osaamista Lappiin

Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain noin 1000 ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta opiskelijaa. Vuonna 2016 Lapin AMKissa osaamistaan päivitti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) kautta noin 110 työelämässä mukana olevaa asiantuntijaa.

Lapin AMKista valmistuneista opiskelijoista selvä enemmistö on kotoisin Lapista ja suurin osa löytää myös ensimmäisen työpaikkansa Lapista. Opintojen aikana luodut verkostot ja yhteydet työelämään tukevat sekä työnantajan rekrytointia, että valmistuneen työllistymistä.

 

Lue lisää lahjoitusten käytöstä >>


LISÄTIETOJA

 

Lisätietoja antaa ja lahjoituksiin liittyviin kysymyksiin vastaa

Johtaja Leena Alalääkkölä
leena.alalaakkola(at)lapinamk.fi
p. 040 055 9065

 

Keräysluvan numero RA/2017/1271

Tunnuslukuja 2017

 • Budjetoitu liikevaihto
  40,5 miljoona euroa
 • Tutkinto-opiskelijoita
  5500
 • Henkilöstöä
  470
 • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi
  8 miljoonaa euroa
 • TKI-hankkeissa tehdyt henkilötyövuodet
  106 henkilötyövuotta
 • Opinnäytetöitä
  1100 työelämälle tehtyä kehittämisprojektia (275 henkilötyövuotta)
 • Opiskelijoiden harjoittelujaksot
  390 henkilötyövuotta