kuva
  • Bioraaka-aineet muotoilussa & uudet innovaatiot
  • Koneiden ja rakennusten/suojien tutkimus- ja kehitystoiminta
  • Puun eri käyttömuodot (teollisuusprosessit, luonnontuotteet)
  • Puurakentaminen (CLT- ja Lapin AMK:n rakennustekniikka, lainsäädännöt, olosuhdemittaukset, raaka-aineet ja energiatehokkuus)

Yhteydenotot